Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOMETRI

Skapad 2021-03-07 14:25 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Matematik
Vi arbetar nu med volym.

Uppgifter

 • Hur lång tid tar det att fylla poolen?

 • Uppgift Film volym av ett rätblock

 • Räkna ut volymen av ett rätblock

 • Hur lång tid tar det att fylla poolen?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
GEOMETRI

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera och lösa PROBLEM, värdera valda strategier och metoder
-Löser delar av uppgifter. -Någon tanke om att anpassa strategi till uppgiften. -Funkar med hjälp på traven.
-Löser det mesta av uppgifter. -Strategi delvis anpassad till uppgiften. -Funkar efter bearbetning
-Löser alla delar av uppgifter -Strategi helt anpassad till uppgiften. -Funkar självständigt.
Använder och analyserar matematiska BEGREPP och samband mellan dem.
- I uppgifter du är van vid. - Löser delar av uppgifter. - Beskriver delar av begreppen. -Drar slutsats om begrepp.
- I uppgifter du känner igen. - Löser det mesta av uppgifterna. - Beskriver det mesta av uppgifterna. -Slutsats med motivering.
- I uppgifter du aldrig sett - Löser alla delar av uppgiften. - Beskriver hela begreppen. - Underbyggt av matematik.
Välja och använda lämpliga METODER.
- Passar till aktuell uppgift - Påbörjar metoden - Löser delar av uppgifter - Någon tanke om att anpassa metoder till uppgifter.
- Passar till några uppgifter. - Gör delar av metoden - Löser det mesta av uppgifter - Delar av metoder anpassade till uppgifter.
- Passar till olika uppgifter. - Fullföljer metoden korrekt - Löser alla delar av uppgifter - Metoder helt anpassade till uppgifter.
Föra och följa RESONEMANG
-Drar slutsats - Egna istället för matematiska fakta
- Slutsats + rätt motivering - Tillför liknande fakta/perspektiv
- Slutsats +motivering + lämplig uttrycksform -Tillför nya fakta/perspektiv
Använda UTTRYCKSFORMER för att samtala. argumentera och redogöra
- Någon tanke om att anpassa uttrycksformer till uppgifter
- Uttrycksformer anpassade till uppgifter
- Uttrycksformer helt anpassade till uppgifter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: