Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film/Music

Skapad 2021-03-07 15:18 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 5 Engelska
I detta kapitel lär vi oss fler ord och fraser inom området film och musik. Vi kommer lära oss några artighetsfraser och repetera från tidigare kapitel.

Innehåll

Undervisning

 • Vi kommer att arbeta med boken Good Stuff GOLD 5.
 • Vi kommer att arbeta med både Workbook och Textbook.
 • Vi kommer repetera olika grammatiska regler.
 • Vi kommer ha muntliga diskussioner och samtal i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika skrivuppgifter.

Bedömningsformer

 • Muntliga övningar och uppgifter i par, grupp och helklass
 • Skriftlig filmrecension
 • Glosförhör

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

 • olika artighetsfraser
 • skriva en filmrecension
 • ha en dialog om ett biobesök eller liknande
 • använda glosor från kapitlet, både muntligt och skriftligt
 • använda do och does
 • skriva och prata i dåtid

Uppgifter

 • Filmrecension

 • Biobesök

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Film/Music

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Artighetsfraser
Excuse me I’m afraid I’m sorry
Du är osäker på hur man använder olika artighetsfraser på engelska, muntligt och/eller skriftligt.
Du är ganska säker på hur man använder olika artighetsfraser på engelska, muntligt och/eller skriftligt.
Du använder olika artighetsfraser på engelska, utan några svårigheter. Du kan använda använda dem både skriftligt och muntligt.
Glosor
Du är osäker på glosorna inom kapitlet.
Du är ganska säker på glosorna inom kapitlet.
Du är väldigt säker på glosorna inom kapitlet, både muntligt och skriftligt.
Do eller Does
Du har svårt att skilja på när man använder do eller does.
Du kan använda do eller does.
Du är väldigt säker på när man använder do eller does. T.ex. skriver frågor som innehåller do eller does.
Dåtid
Du är osäker på hur man berättar händelser i dåtid. Du har svårt med att böja verb (regelbundna och oregelbundna) i dåtid.
Du kan berätta händelser i dåtid, och böjer vissa verb korrekt.
Du kan berätta händelser i dåtid, både skriftligt och muntligt, och böjer både regelbundna och oregelbundna verb korrekt.
Filmrecension
Du är osäker på hur man skriver en filmrecension på engelska. Du behöver mycket hjälp för att skriva ord och fraser.
Du är ganska säker på hur man skriver en filmrecension på engelska. Du behöver lite hjälp för att kunna skriva en text med ord och fraser som passar till texten.
Du är väldigt säker på hur man skriver en filmrecension på engelska. Du arbetar nästintill självständigt och använder ord och fraser som passar till texten.
Dialog (Biobesök)
Du har svårt att förstå och uttrycka dig på engelska. Personen du pratar med förstår dig inte. Du behöver hjälp för att kunna komma vidare i dialogen.
Du kan både förstå och uttrycka dig ganska bra på engelska. Personen du pratar med förstår dig ganska bra.
Du kan både förstå och uttrycka dig på engelska. Personen du pratar med förstår dig helt och hållet. Du kan göra förbättringar om personen inte förstår dig, eller om personen själv har svårt att komma vidare i dialogen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: