Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderstreck, världshav, världsdelar och kartan.

Skapad 2021-03-07 15:19 i Skederids skola Norrtälje
Ett arbetsområde där vi går igenom väderstrecken, världsdelarnas- och världshavens namn och läge.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Geografi
Du kommer att arbeta med världsdelarna och världshaven och var på jorden de är belägna. Vi kommer att arbeta med olika länder, huvudstäder och flaggor. Vi kommer att arbeta med väderstrecken. Du kommer också att få kunskap om hur man använder en atlas.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • väderstrecken
 • världsdelarnas namn och läge
 • världshavens namn och läge
 • lägen på för dig betydelsefulla platser

Att kunna använda kartor och ta reda på fakta om olika länder. Reflektera kring när och varför olika slags kartor kan komma till användning. Min egen relation till olika platser.

Hur ska vi lära oss detta?

 • läsa om väderstreck 
 • genomgång om väderstreck
 • öva väderstrecken på arbetsblad och i kartbok
 • rita egna skisser och kartor. Bekanta sig med olika slags kartor, kartor i dag och förr. Fantasikartor, skattkartor.
 • genomgång om världsdelar
 • titta på världsdelarna på kartan
 • placera och/eller hitta världsdelar på arbetsblad
 • genomgång om världshaven
 • titta på världshaven på kartan
 • placera och/eller hitta  världshaven på arbetsblad
 • använda kartan för att leta på betydelsefulla platser
 • hitta fakta om olika länder
 • arbeta med flaggor

Vad som kommer att bedömas:

 • att du kan visa att du kan namn och riktning på väderstrecken
 • att du kan använda en kartbok/atlas/google maps
 • att du kan söka information om olika länder på internet
 • att du kan visa världshaven- och världsdelarnas lägen.
 • att du kan visa lägen på betydelsefulla platser/länder
 • att du kan reflektera kring livet och levnadsförhållanden på olika platser på jorden
 • att du kan resonera kring viktiga/vanliga yrken i olika länder- vad man lever av på olika platser, hur och varför

Hur du får visa vad du kan:

 • du deltar i diskussioner och genomgångar  i helklass. Du gör uppgifter inom arbetsområdet.
 • du kan berätta för en lärare eller för en kamrat vad du lärt dig
 • du söker fakta på internet och använder dig av det du hittar i dina arbeten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: