Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider och livscykler

Skapad 2021-03-07 15:32 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Fysik Biologi
Vi kommer att studera hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra och hur dessa rörelser påverkar oss. Vi kommer då att komma in på årstider, väder, klimat och djur och växters livscykler samt hur de och vi människor anpassar oss till olika årstider.

Innehåll

Innehåll

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och hur dessa rörelser är orsak till att det blir dag och natt samt olika årstider 

Hur man känner igen olika årstider och kan beskriva vad som händer i naturen vid dessa

Några djurs och växters livscykler samt deras (och människans) anpassningar till olika årstider

Nya ord och begrepp inom ämnet

Enkla naturvetenskapliga undersökningar inom området samt dokumentation av dessa (med bild och enkel text, introduktion av ordet hypotes)

 

Arbetssätt

Ta del av fakta inom området genom högläsning, egen läsning, samtal och film

Se filmer, skapa egna alster och samarbetsövningar

Skapande arbete där bild och text kompletterar varandra

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: