Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-03-07 15:42 i Solviksskolan Ludvika
Grundskola F – 9
I området hållbar utveckling kommer vi lära oss om förutsättningar för en god miljö och hur vi gemensamt kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Innehåll

Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med hållbar utveckling och hur vi gemensamt kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi kommer bland annat att lära oss om miljömärkningar på varor och tjänster samt reflektera över olika miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Vi kommer även att diskutera kring olika organisationer som arbetar för att skapa ett hållbart samhälle.

Arbetetsformerna kommer att variera där vi får möjligheten att visa våra kunskaper genom digitala inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande i klassrummet. Vi kommer även att fortsätta jobba med grundboken Puls, Gleerups och kortare filmer på SLI som berör miljön och källsortering bl.a. 

 

Du kommer att utveckla och visa dina kunskaper i:

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. 

Matriser

Jorden - Hållbar utveckling

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: