Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Balansera och väga

Skapad 2021-03-07 16:11 i Forssaängskolan Borlänge
NTA Balansera och väga
Grundskola 2 NO (år 1-3) Matematik
NTA låda: Balansera och väga. Årskurs 3, HT 2020.

Innehåll

NTA Balansera och väga

 • Vad är balans?
 • Vad är en stödpunkt?
 • Hur kan man hitta jämvikt på en balansbräda?
 • Hur fungerar en balansvåg?

Det är några av de frågor som du kommer att få arbeta med i det här NTA- temat som heter  "Balansera och väga".

 

Viktiga begrepp:

 • balans
 • jämvikt
 • tyngdpunkt
 • stödpunkt
 • tyngre än
 • lättare än
 • tyngdkraft

 

Arbetssätt:

Du kommer att arbeta med ett undersökande arbetssätt som följer dessa steg:

 • Du kommer att få ett uppdrag vid varje lektionstillfälle. Du inleder då med att göra förutsägelser för vad du tror att resultatet blir.
 • Med hjälp av olika material kommer du sedan att prova din förutsägelse.
 • Det resultat du får kommer du sedan att jämföra med din förutsägelse.
 • Dokumentera ditt resultat med text och bild.

 

Så här visar du vad du har lärt dig i arbetet:

 • Du är aktiv och gör förutsägelser vid våra uppdrag.
 • Du är aktiv och utför uppdragen utifrån de anvisningar som ges, för att ta reda på ett resultat.
 • Du jämför resultaten med dina förutsägelser.
 • Du dokumenterar ditt arbete på ett enkelt sätt, i bild och text.
 • Du beskriver muntligt ditt arbete och använder då orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre än och lättare än.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Ma
NTA balansera och väga

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förutsägelse
Du ska vara aktiv och kunna ställa enkla förutsägelser/hypoteser på lektionerna.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Du behöver mycket hjälp för att komma i gång med att undersöka det aktuella temat.
Du behöver lite hjälp för att komma i gång med att undersöka det aktuella temat.
Du börjar förstå och använda arbetssättet med förutsägelse, undersökning och resultat men behöver hjälp med att dokumentera.
Du använder självständigt arbetssättet med förutsägelse, undersökning och resultat och klarar att dokumentera helt själv.
Dokumentation
Du ska kunna dokumentera på ett vetenskapligt sätt.
Du behöver mycket hjälp för att utföra enkla dokumentationer ex. skriva stödord, rita enkla bilder
Du behöver lite hjälp för att utföra enkla dokumentationer ex. skriva stödord, rita enkla bilder
Du lyssnar och tal del av andras förslag.
Du utför egna enkla dokumentationer och fyller vid behov på med andras förslag.
Vetenskapligt språk
Du ska kunna beskriva dina experiment och visa förståelse och kunna förklara orden: jämvikt, balans, tyngdpunkt, tyngdkraft, stödpunkt, tyngre och lättare.
Du kan förklara ett eller flera av begreppen med hjälp av mycket stöd.
Du kan förklara ett eller flera av begreppen med lite stöd.
Du beskriver själv fler än ett av begreppen så att det går att förstå.
Du beskriver själv tydligt begreppen och använder dig av dem i tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: