Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska: Lyrik

Skapad 2021-03-07 16:23 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 8 Modersmål
Vi läser dikter från 1800-talet och pratar om de litterära epokerna Romantiken och Realism. Vi övar att skriva en diktanalys och jämför hur dikter kan tolkas och iscensättas i kombination med ljud och bild.

Innehåll

1.) Formale Merkmale des Gedichts

Wir lesen ein Gedicht von Heinz Erhardt: "Warum die Zitronen sauer wurden".

Was gehört alles zu einer Gedichtinterpretation dazu?

Begriffe kennen lernen: Strophen, Verse, Silben, Reimschema, Metrum, lyrisches Ich.

 

2.) Romantik: „Sehnsucht“ von Eichendorff

Wir lesen das Gedicht „Sehnsucht“ von Joseph von Eichendorff.

Wiederholung der formalen Merkmale eines Gedichts.

Epoche der Romantik: Zeitstrahl, Bilder, Lernvideo.

Welche Merkmale der Romanik findest du in "Sehnsucht"?

Merkblatt: So schreibst du eine Gedichtinterpretation.

 

3.) Romantik: „Mondnacht“ von Eichendorff

Wir besprechen deine Gedichtinterpretation über „Sehnsucht“.

Wir lesen noch ein Gedicht von Eichendorff: „Mondnacht“.

Wir schauen uns Videos an, in denen das Gedicht auf verschiedene Art mit Bild und Ton kombiniert wird. Welche Effekte hat die Kombination von Text, Bild und Ton?

Gedichtinterpretation über „Mondnacht“.

 

4.) Realismus: "Die Brück am Tay" von Theodor Fontane

Wir lesen „Die Brück am Tay“ von Theodor Fontane. Was fällt dir auf zum Inahlt und zur Stimmung, im Vergleich zu den Gedichten der Romantik?

Epoche des Realismus: Bilder und Lernvideo.

Vergleich von Romantik und Realismus.

Gedichtinterpretation über „Die Brück am Tay“.

 

5.) Realismus: "Die Brück am Tay" von Theodor Fontane

Wir besprechen deine Gedichtinterpretation über "Die Brück am Tay".

Wir schauen uns Videos an, in denen das Gedicht auf verschiedene Art mit Bild und Ton kombiniert wird. Welche Effekte hat die Kombination von Text, Bild und Ton?

Übungstest: Gedichtinterpretation und Vergleich Romanik und Realismus.

6.) Test

Gedichtinterpretation und Vergleich Romanik und Realismus.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: