Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinklar och geometriska former, Singma 3B

Skapad 2021-03-07 17:18 i Rydbo skola Österåker
Grundskola 3 Matematik
I kapitlet om vinklar och vinklar och geometriska former kommer eleverna få lära dig vad en vinkel är och de kommer få trana på att hitta och markera vinklar i olika föremål. De kommer få rita vinklar, samt jämföra och beskriva skillnaden mellan räta, spetsiga och trubbiga vinklar. Eleverna fortsätter att arbeta med både tvådimensionella och tredimensionella geometriska former. De tränar på att namnge, konstruera och rita vanliga två- och tredimensionella former. De resonerar också om vad som kännetecknar olika månghörningar och jämför dem för att upptäcka likheter och skillnader.

Innehåll

Mål med undervisningen

Du ska

 • känna igen punkt, linje och vinkel
 • beskriva och rita räta, spetsiga och trubbiga vinklar
 • beskriva och rita tvådimensionella former
 • beskriva och rita tredimensionella former

Så här ska vi arbeta

Vi ska

 • utforskande uppgifter
 • arbeta med konkret material
 • arbeta i matteboken

Bedömning

Din förmåga att

 • formulera och lösa problem kopplat till vinklar och geometriska former, samt värdera valda  strategier
 • använda och diskutera innebörden av begrepp som rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel.
 • att namnge och beskriver vanliga tvådimensionella och tredimensionella former utifrån deras egenskaper och använder då begrepp som sida, hörn, vinkel, sidoyta och kant.
 • jämföra vinklar och kontrollera om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • föra och följa resonemang om olika vinklar , samt om tvådimensionella och tredimensionella geometriska former.
 • uttrycka tankar om vinklar och olika geometriska former, bland annat genom att visa, rita och berätta om formernas egenskaper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: