Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andningsorganens sjukdomar

Skapad 2021-03-07 17:34 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Medicin
I det här temat ska vi gå igenom några diagnoser som drabbar andningsvägarna. Vi kommer också gå igenom några vanliga behandlingar och läkemedel vid dessa diagnoser.

Innehåll

Vad vi ska lära oss

Astma

KOL

Lungemboli

Lunginflammation

CYSTISK FIBROS 1177.se 

Vanliga läkemedel 

Medicinsk terminologi

Vård och omsorg/akut omhändertagande

Hur vi ska lära oss

Lärargenomgång

Läsa i Akutsjukvårdsboken kapitel 4 + medicin boken 308-320

Repetera andningsorganens anatomi och fysiologi (om du behöver) sidan 299-304 i medicin boken

Läsa på 1177.se

Fördjupning(för dig som blir klar)

  • Lungtransplantation

Uppgifter

Inlämningsuppgift  med frågor - lämna in på UNIKUM

Matriser

Med
Medicin 2

har översiktliga kunskaper
E
översiktliga beskrivningar men på väg mot mer utförliga kunskaper
D
utförliga beskrivningar
C
utförliga beskrivningar med vissa nyanseringar
B
utförliga och nyanserade beskrivningar
A
Anatomi och fysiologi
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar (samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet).
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion.
Eleven beskriver utförligt människokroppen uppbyggnad och funktion.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion.
Sjukdomslära
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar utförligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även utförligt och nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom. **Dessutom värderar eleven med enkla omdömen olika förklaringar till samband mellan sjukdom och människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
Farmakologi
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning (samt om lagar och andra bestämmelser).
Eleven beskriver översiktligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
medicinsk terminologi
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
i.
beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminolog
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: