👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media & kommunikation

Skapad 2021-03-07 18:11 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Området går igenom olika typer av media, hur de påverkar vårt samhälle och hur vi kan påverka dem. Slutuppgiften är en diskussionsuppgift där eleven ska utgå från fakta om mediaanvändning för att skapa en egen frågeställning och dra slutsatser.

Innehåll

Information har alltid varit en viktig del av samhället och idag har vi tillgång till mer information än någonsin förr. 
Vi påverkas varje dag av olika medier och har på samma sätt stora möjligheter att själva påverka samhället. 

I detta arbetsområde kommer vi att gå igenom olika typer av media, hur de påverkar oss och hur vi kan påverka dem. 
Vi kommer även att lyfta nyhetsvärdering, källkritik och vilka roller olika medier fyller. 

Slutuppgiften kommer att bestå av en diskussionsuppgift. 
I denna uppgiften ska du välja en frågeställning, leta reda på fakta kring din frågeställning, samt diskutera och dra slutsatser kring vad du har kommit fram till. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Media & kommunikation

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Seminarium
Seminarium kring unga & media.
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Du visar att du har förstått statistiken och presenterar den. Du reflekterar enkelt kring hur ungdomar påverkas av media, samt hur de kan påverka, utifrån statistiken du har undersökt. I din reflektion drar du enkla kopplingar mellan statistiken och hur ungdomar påverkas av media.
Du visar att du har förstått statistiken och presenterar den på ett tydligt sätt . Du reflekterar i flera steg eller ur olika perspektiv kring hur ungdomar påverkas av media, samt hur de kan påverka, utifrån statistiken du har undersökt. I din reflektion drar du välformulerade kopplingar mellan statistiken och hur ungdomar påverkas av media.
Du visar att du har förstått statistiken och presenterar den på ett tydligt sätt. Du reflekterar välgrundat i flera steg eller ur olika perspektiv kring hur ungdomar påverkas av media, samt hur de kan påverka, utifrån statistiken du har undersökt. I din reflektion drar du välformulerade och väl underbyggda kopplingar mellan statistiken och hur ungdomar påverkas av media.