Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av Unidad 2 och de nationella proven, Spanska 3.

Skapad 2021-03-07 19:09 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Under vårterminen jobbar vi nu vidare med att fylla på med mer kunskap när det gäller ordkunskap och grammatik i Unidad 2. Kursen avslutas med ett kapitelprov och de nationella proven. Här får du nu chans att visa att du har utvecklats när det gäller muntlig och skriftlig förmåga och hör- och läsförståelseförmåga.

Innehåll

För att komma åt planeringen, grammatikgenomgångar och olika övningar och tips, klicka här.

Matriser

ModSpa
Avslutande bedömningsmatris för Spanska 3.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Din hör- och läsförståelse:
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Hur du visar att du förstår:
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för att förstå:
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Skriftlig interaktion:
I skriftlig interaktion uttrycker du dig begripligt och enkelt.
I skriftlig interaktion uttrycker du dig relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion:
I muntlig interaktion uttrycker du dig begripligt och enkelt.
I muntlig interaktion uttrycker du dig relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid interaktion:
Du använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Kunna göra förbättringar:
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Kunna diskutera kulturella företeelser:
Du diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kunna använda olika medier:
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Muntlig framställning:
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: