Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i biologi åk 9 genetik

Skapad 2021-03-07 19:10 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Biologi
Under detta område kommer vi lära oss mer om genetik, hur gener ärvs och hur arv och miljö samspelar för att forma oss till de vi är. Vi kommer också diskutera genteknikens möjligheter och risker. Perioden är v.9–12 med prov v.12.

Innehåll

Biologi: Cellen och arvet – preliminär planering åk 9

Tidsperiod: v.9–12 

Sidhänvisningarna är till Direkt Biologibok. Vi arbetar också med digitala Gleerups Biologibok.

Prov: fredag vecka 12

Preliminär veckoplanering

 

Vecka

Helklass 1

Helklass 2

Halvklass

9

Start Genetik

Organell, Kromosomer, Gen DNA

s. 286-289

 

Cellspecialisering, stamceller s. 121 +141

Celldelning mitos

s. 290

Labb: Mikroskopering

Växtcell, djurcell, jästcell, klyvöppningar

 

10

Celldelning mitos

s. 290

Celldelning meios

s. 293

Labb: DNA ur kiwi eller Kromosomer i rotspetsar (mikroskopering)

11

Nedärvning

Dominanta och recessiva gener, mutationer, ärftliga sjukdomar

s. 294-300

Nedärvning

Dominanta och recessiva gener, mutationer, ärftliga sjukdomar

s. 294-300

  

12

Repetition inför Genetikprov

Repetition inför Genetikprov

Genetikprov

13

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

 

 

Efter avslutat arbete med detta moment ska du kunna:

 • Djurcellens olika delar och funktion.
 • Varför celler ser olika ut och har olika funktion trots att de innehåller samma sorts kromosomer.
 • Förklara begreppen DNA, gen och kromosom.
 • Skilja på olika sorters celldelning (mitos och meios). 
 • Förklara hur dominanta och recessiva gener ärvs och samverkar.
 • Kunna rita korsningsscheman för att visa på hur egenskaper nedärvs.
 • Beskriva hur könet ärvs hos människan.
 • Utgå från exempel och förklara begreppet mutation/punktmutation/antals mutation.
 • Hur mutationer påverkat evolutionen.
 • Ge exempel på hur individer formas av både arv och miljö.
 • Ge exempel på hur kunskaper om genetik kan tillämpas.
 • Diskutera genteknikens möjligheter och risker och de etiska frågor som tekniken väcker

 

Bedömning sker löpande i lektionsarbetet, under praktiska laborationer och vid utvärdering av dessa, i diskussioner och genom skriftligt prov. ”Checklista” inför provet delas ut under lektionstid.

 

Bra filmklipp att titta på för repetition finns nedan:

Djurcellens uppbyggnad och delar:

Celldelning: Mitos och meios

 

Cellspecialisering och differentiering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: