Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhälle och arbetsmarknad

Skapad 2021-03-07 19:49 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om hur det kan vara att leva i samhället, samt vilka rättigheter och skyldigheter du har som samhällsmedborgare.

Innehåll

Syfte

Du kommer att få fördjupa dina kunskaper kring olika typer av samhällsstrukturer, kring rättigheter och skyldigheter du har som samhällsmedborgare samt kring hur arbetsmarknaden ser ut och har förändrats genom tiderna. Du kommer också få undersöka en aktuell samhällsfråga, där du får chansen att uttrycka dina ståndpunkter i frågan.

Arbetssätt

* Läsa faktatexter
* Se på filmer
* Diskussioner och samtal
* Skriva en text kring en aktuell/relevant samhällsfråga, som innehåller både fakta och egna åsikter och ståndpunkter i frågan.

Konkretisering av mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha visat:

* att du kan identifiera olika strukturer som finns i samhället och hur dessa hör ihop på olika sätt.
* att du kan ge exempel på rättigheter och skyldigheter man har som samhällsmedborgare.
* att du kan ge exempel på hur arbetsmarknaden förändrats genom tiderna.
* att du kan undersöka en aktuell samhällsfråga, där du uttrycker egna ståndpunkter i frågan.
* att du vid denna undersökning använder dig av olika källor, redovisar dina källor och reflekterar över vilka källor som varit mer eller mindre användbara.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: