Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om ämnet Engelska 5

Skapad 2021-03-07 19:54 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Kursens beskrivning

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

I undervisningen tränas och repeteras olika arbetsområden och språkliga förmågor inom engelska.

 

Läromedel

Vi arbetar utifrån läromedlen Professional Take Care (för vård- och omsorgsprogrammet) från Sanoma Utbildning samt Life Pre-Intermediate från National Geographic Learning. Vi använder även annat material från bl a Skolverket (gamla nationella prov).

 

Grovplanering för kursen

Genom att klicka på länken får man ta del av en grovplanering för läsåret 2020/2021.

https://docs.google.com/document/d/19PGa-GFg7kcZJ0sSRcWZTqyKNl7SLWp9eShjsuG2x7w/edit# 

 

Exempel på olika arbetsmoment i kursen

Under kursens gång arbetar vi med bl a:

- Vocabulary build-up

- Grammar, spelling and language precision

- Reading, understanding and analysing different kinds of texts

- Listening to various texts and training receptive skills

- Speaking exercises

- Writing different types of texts

- Watching films and reading books

 

Examinationer

Under kursens gång har vi regelbundna examinationer i form av diskussioner, presentationer, uppsatsskrivning och läsloggar efter varje behandlat arbetsmoment. Inför varje examinerande uppgift ges eleverna möjlighet att öva på de språkliga förmågor och ämnesinnehåll som betygsätts.

Helheten i kursen efter ett år av engelskstudier examineras i form av ett Nationellt prov under vårterminen 2021.

Nationella provet examinerar förmågorna: Speaking, Reading, Listening and Writing.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: