Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Balansera och väga

Skapad 2021-03-07 20:10 i Rosendalsskolan Linköping
NTA-temat balansera och väga, för år 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Arbetsområde inom NO/Teknik, där vi fokuserar på begreppen balans, jämvikt och vikt. Detta innehåller mycket praktiskt arbete men också samtal/diskussioner och dokumentation av olika slag. Vi tränar på att använda naturvetenskapliga metoder.

Innehåll

Du kommer att arbeta med:

 • vetenskapliga undersökningar
 • begreppen balans, jämvikt, tyngdpunkt, stödpunkt, vikt/massa och volym
 • sambandet mellan begreppen
 • att göra förutsägelser, att genomföra undersökningar (praktiska experiment) samt att svara, dokumentera, diskutera och jämföra resultat

 

Vi kommer att använda material från NTA-lådan, exempelvis:

 • balansbräda
 • balansvåg
 • lod

 

 

Vad ska jag lära mig?

 • att använda balansvåg för att väga saker och för att jämföra vikt/massa och volym.
 • att använda balansbräda och andra föremål för att hitta balans och stödpunkt.
 • att genomföra undersökningar på ett vetenskapligt sätt, t.ex. genom att förutsäga resultat, följa instruktioner samt dokumentera och diskutera resultat.
 • att jämföra mina egna resultat med andras resultat och diskutera detta.
 • att förstå begreppen balans, vikt, jämvikt, stödpunkt och volym, samt hur de hänger ihop med varandra.
 • att samarbeta och samspela med andra när jag genomför mitt arbete

 

 

Hur ska jag visa det?

 • delta aktivt när vi genomför experimenten: följa instruktioner, våga prova och våga misslyckas
 • delta aktivt i samtal om experimenten: både före, under och efteråt
 • delta aktivt när vi dokumenterar: visa att du kan dokumentera på olika sätt
 • delta aktivt och på ett fungerande sätt i samarbete med andra

 

 

Tidsplan:

Vecka 9: intro och uppdrag 1-2 (om begreppen balans, tyngdpunkt och stödpunkt)

Vecka 10: uppdrag 3-5 (med balansbräda)

Vecka 11: uppdrag 6-9 (med balansvåg)

Vecka 12: uppdrag 10-13 (med balansvåg)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NTA - Balansera och väga

Genomföra undersökningar

Du når inte kunskapskravet ännu.
Du når kunskapskravet.
Du når längre än kunskapskravet.
Utifrån tydliga instruktioner kan jag genomföra enkla vetenskapliga undersökningar.
 • NO   3
Jag deltar delvis i arbetet men är ofta inte aktiv. Jag behöver stöd av vuxen för att arbetet ska bli av.
Jag visar att jag deltar genom hela processen förutsäga, genomföra, dokumentera resultat och diskutera när vi jobbar med våra uppdrag i NTA. Jag framför tankar/åsikter, deltar i samtal och visar att jag kan samarbeta med någon i det undersökande arbetet.
Jag visar ett engagerat och aktivt deltagande genom hela processen när vi jobbar med våra uppdrag i NTA. Jag visar att jag kan samarbeta med vem som helst. Jag visar också goda grundläggande kunskaper inom fysik då jag framför mina tankar/åsikter om händelser och samband gällande undersökningarna.

Jämföra resultat

Du når inte kunskapskravet ännu.
Du når kunskapskravet.
Du når längre än kunskapskravet.
I det undersökande arbetet gör du jämförelser mellan dina egna och andras resultat.
 • NO   3
Jag visar inte att jag kan jämföra mina och andras resultat av undersökningarna som vi gör.
Jag visar att jag kan jämföra mina och andras resultat av undersökningarna som vi gör.
Jag visar att jag kan jämföra mina och andras resultat av undersökningarna som vi gör. Jag kan diskutera detta på ett utvecklat sätt, som visar att jag förstår hur olika fysikaliska fenomen och begrepp hänger samman.

Dokumentera

Du når inte kunskapskravet ännu.
Du når kunskapskravet.
Du når längre än kunskapskravet.
Jag visar att jag kan dokumentera mina undersökningar på olika sätt.
 • NO   3
Jag deltar inte fullt ut när vi dokumenterar. Jag är ofta inte aktiv och mitt dokumenterande arbete blir ofta inte genomfört.
Jag deltar aktivt och visar att jag kan dokumentera mina undersökningar på olika sätt, till exempel genom att rita, skriva och fylla i arbetsblad.
Jag deltar aktivt och visar att jag noggrant och utförligt kan dokumentera mina undersökningar på olika sätt, till exempel genom att rita, skriva och fylla i arbetsblad. Min dokumentation visar att jag har god kännedom om begreppen som vi arbetar med.
Jag visar att jag kan använda min dokumentation i diskussioner och samtal.
 • NO   3
Jag deltar sällan aktivt när vi diskuterar vad vi jobbat med i våra undersökningar. ALTERNATIVT Jag förstår ofta inte hur jag ska använda dokumentationen för att diskutera vad vi jobbat med i det undersökande arbetet.
Jag kan, med viss stöttning från klasskamrat eller från vuxen, använda min dokumentation för att berätta om våra undersökningar på ett enkelt sätt.
Jag kan självständigt och självsäkert använda min dokumentation för att berätta om våra undersökningar på ett välutvecklat sätt. Jag visar att jag förstår hur olika fysikaliska fenomen och begrepp hänger ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: