Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och tekniska system

Skapad 2021-03-07 20:22 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 4 Teknik
Teknik är ett resultat av människans strävan efter att underlätta, förbättra och trygga sin tillvaro och teknik utvecklas ständigt. Ett tekniskt system består av olika komponenter som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Denna planering kan anpassas efter ett valt område inom teknik. Vi utgår från denna planering i vårt arbete med mjölkensväg som ett tekniskt system.

Innehåll

 

Teknik åk: 4                             Mjölkensväg.     

 Förmågor som eleverna utvecklar och bli bedömda på:

 

Tekniska lösningar:

Du visar detta genom att:

  •        Beskriva och Ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och deras användbarhet.
  •        Förklara några centrala komponenter i ett tekniskt system och hur de samverkar

Formulera och välja alternativ:

Du visar detta genom att:

  •       Kunna välja handlingsalternativ som leder dig framåt i din arbetsprocess.

Dokumentera:

Du visar detta genom att:

  •        Dokumentera ditt arbete med skisser, modeller och texter som tydligt visar arbetets ändamål (hur ska det se ut i slutet).

 Förändring över tid för och nackdelar:

Du visar detta genom att:

  • Kunna ta reda på och förklara hur en teknisk lösning har förändrat över tid, (förr kontra nu).
  • Berätta vilka fördelar och nackdelar utvecklingen medför för individen, samhället och miljön.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: