Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik & moral

Skapad 2021-03-07 20:04 i Ytterbyskolan Kungälv
etik
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är etik och moral, vad rätt och vad är fel?

Innehåll

Etik & moral

I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss olika etiska modeller samt ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer att sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i.

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 •  
  Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 •  
  Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 •  
  Re  7-9
  Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 •  
  Re  7-9
  Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 •  
  Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 •  
  Re  7-9
  Etik Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
 •  
  Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 •  
  Re  7-9
  Etik Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Bedömningsmatris Religion Etik

F
E
C
A
Kunskaper om begrepp och modeller
Du kan tillämpa de fyra etiska tankemodellerna på ett etiskt dilemma.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonera om etiska budskap
Du kan resonera om likheter och skillnader i olika etiska budskap
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader i olika etiska budskap
Du för utvecklade rlikheter och skillnader i olika etiska budskapesonemang om
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader i olika etiska budskap
Resonera om etisk frågeställning
Motivera och argumentera för olika etiska modellers och lösningar och konsekvenser.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Re
Etikprov rättningsmatris

Rubrik 1

Etikprov rättningsmatris år 7
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fråga 1
Fakta och värdering
Du har ännu inte förstått vad fakta och värdering är och behöver öva mer.
Du förstår vad fakta och värdering är tillräckligt bra.
Du förstår vad fakta och värdering är mycket bra.
Fråga 2
Etik och moral
Du har ännu inte förstått innebörden av etik och moral är och behöver öva mer.
Du förstår innebörden av etik och moral är och visar det på grundläggande sätt.
Du förstår innebörden av etik och moral är och visar det på mycket bra sätt
Fråga 3
Konsekvensetik
Du har ännu inte förstått eller visat vad innebörden konsekvensetik är genom att både förklara samt ge exempel och behöver öva mer.
Du förklarar på ett korrekt sätt vad innebörden av konsekvensetik är samt gör ett exempel på en händelse som du ett enkelt sätt resonerar kring utifrån konsekvensetik.
Du förklarar på ett korrekt sätt vad innebörden av konsekvensetik är samt gör ett exempel på en händelse som du ett utvecklat sätt resonerar kring utifrån konsekvensetik.
Fråga 4
Regeletik
Du har ännu inte förstått eller visat vad innebörden pliktetik är genom att både förklara samt ge exempel och behöver öva mer.
Du förklarar på ett korrekt sätt vad innebörden av pliktetik är samt gör ett exempel på en händelse som du ett enkelt sätt resonerar kring utifrån pliktetik.
Du förklarar på ett korrekt sätt vad innebörden av pliktetik är samt gör ett exempel på en händelse som du ett utvecklat sätt resonerar kring utifrån pliktetik.
Fråga 5
Sinnelagsetik
Du har ännu inte förstått eller visat vad innebörden sinnelagsetik är genom att både förklara samt ge exempel och behöver öva mer.
Du förklarar på ett korrekt sätt vad innebörden av sinnelagsetik är samt gör ett exempel på en händelse som du ett enkelt sätt resonerar kring utifrån sinnelagsetik.
Du förklarar på ett korrekt sätt vad innebörden av sinnelagsetik är samt gör ett exempel på en händelse som du ett utvecklat sätt resonerar kring utifrån sinnelagsetik.
Fråga 6
Olika etiska resonemangsmodeller
Du visar att du förstår vad innebörden av etiska modeller är genom att både förklara samt ge exempel ur olika perspektiv och behöver öva mer.
Du visar att du förstår vad innebörden av etiska modeller är genom ett exempel på en händelse som du ett enkelt sätt ur olika perspektiv resonerar kring utifrån.
Du visar att du förstår vad innebörden av etiska modeller är genom att du gör ett exempel på en händelse som du på ett utvecklat sätt resonerar kring ur olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: