Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och lek SA17B Vt-21

Skapad 2021-03-07 20:26 i Svanberga skola Norrtälje
Motorik och lek
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi kommer att testa och träna de motoriska grundformerna på olika sätt; lekar, redskapsbanor, stationer, mm.

Innehåll

Tidsperiod

 •  2-15

Förmågor

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Övergripande mål och riktlinjer

 • Se kopplingar till läroplanen.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Du ska lära dig att använda kroppen på olika sätt i lekar, redskapsbanor, stationer, mm. Du får utveckla grundformerna, samt styrka och smidighet.
 • Du ska lära dig hur du kan träna de olika förmågorna och varför det är bra, vilken nytta du har av det.
 • Du får lära dig att känna efter hur olika aktiviteter känns i kroppen och träna på att utmana dig i olika sammanhang. Efter aktiviteterna tränar vi på att samtala om dessa och hur de påverkar dig på olika sätt.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Du tränar på att följa instruktioner som visas och berättas.
 • Du gör ditt bästa för att göra rörelser och aktiviteter så bra som möjligt. 
 • Du kan ta dig fram i en bana, utföra olika rörelser, delta i olika lekar. 
 • Du kan ta till dig tips från kamrater eller lärare genom att prova igen.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi jobbar med olika typer av banor: Hinderbanor, redskapsbanor.
 • Vi kommer att leka olika typer av lekar som tränar motorik extra mycket. 
 • Vi skapar stationsträning tillsammans för att träna olika grundformer eller andra förmågor, t ex styrka och kondition.

Vecka

Arbetsområde

Måndag

Fredag

2

Motorik och Lek

Utelek/aktivitet utan ombyte

A: Under örnens vida vingar

B: Pulka

Skeppsbrott

3

Motorik och Lek

Utelek/aktivitet utan ombyte

A:

B: Pulka

Skeppsbrott

4

Motorik och Lek

Utelek/aktivitet utan ombyte

A:Pulka

B: Under örnens vida vingar/Doppboll

Hinderbana

5

Motorik och Lek

Utelek/aktivitet utan ombyte

Pulka/skidor

6

Motorik och Lek

Utelek/aktivitet utan ombyte

Pulka/skidor

7

Motorik och Lek

Utelek/aktivitet utan ombyte

Pulka/skidor

 

8

Motorik och Lek

Önskelek ute

 

Jerusalema

9

 

LOV

LOV

LOV

10

 Motorik och Lek

Kullekar ute

Jerusalema + Hinderbana

11

 Motorik och Lek

Önskelek ute

Önskelek inne

12

 Motorik och Lek

Hinderbana

Motorik+ stationer

13

 Motorik och Lek

Rörelsebingo

Stationer

14

 

LOV

LOV

15

 Motorik och Lek

Hinderbana

Egen hinderbana

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: