Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Studieteknik V 10 - 11

Skapad 2021-03-07 20:38 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
Studieteknik
Grundskola 7 – 9 Svenska
Studieteknik betyder hur man studerar. För att förbättra sin studieteknik måste man lär sig knep för att underlätta studierna, till exempel genom olika läsförmågor, minnestekniker, planeringar osv. Vi ska under tre lektioner repetera lite om detta och titta på olika avsnitt från UR om studieteknik, samt varva med lite diskussion och övningar i ämnet.

Innehåll

Studieteknik - åk 8

V 10 - 11

 

 

Vecka/lektion

Pass 1

Måndag

8B

Tisdag

8A + 8C

Pass 2

Onsdag

8A

Torsdag

8B + 8C

Pass 3

Fredag

8A + 8B + 8C

V 10

8B:  Intro studieteknik

+ id: a877 (tema)

 

8C + 8A: skriver klart och lämnar in vilse del 6

8A + 8C

Intro studieteknik + id: a877 (tema)

 

8B) id: a700 – tillsammans + att komma ihåg kunskap a567 (tema)

 

Gör övning a912

 

 

8A + 8C

8B) id: a700 – tillsammans + att komma ihåg kunskap a567 (tema)

 

Gör övning a912

 

8B:

Gör så många poänguppgifter du hinner.

V 11

Olika filmklipp och diskussioner i grupp/helklass efter varje film ena halvan av lektionen

 

Andra halvan av lektionen jobbar ni med poänguppgifterna

Olika filmklipp och diskussioner i grupp/helklass efter varje film ena halvan av lektionen

 

Andra halvan av lektionen jobbar ni med poänguppgifterna

Olika filmklipp och diskussioner i grupp/helklass efter varje film ena halvan av lektionen

 

Andra halvan av lektionen jobbar ni med poänguppgifterna

 

 

 

Uppgifter

  • Svenska - Poängjakten (Studieteknik)

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
    Sv  7-9
  • Kunskapskrav
  • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
    Sv  E 9

Matriser

Sv
Studieteknik

Studieteknik

Genomgångar på minnet, minnesteknik, hjärnan, glömskekurvan, mål och motivation med lärandet, lästeknik. Uppgifter och läxor på inlärningsstil, nyckelordsanvändning, lästekniker, anteckningstekniker, minnestekniker, läsförståelse, reflektion av "Klassen", "Jag i skolan" & "Lärare", tankekarta.
  • Sv  7-9   Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
Du når ej upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomgångar
Du lyssnar inte under genomgångarna.
Du gör försök till att lyssna under genomgångar men du störs lätt av saker eller händelser runt omkring. Du vill sällan eller aldrig svara på frågor eller delta muntligt i genomgången/diskussionen.
Du lyssnar för det mesta på genomgångarna och diskussionerna. Du svarar på eventuella frågor du får och räcker gärna upp handen för att delta med egna erfarenheter.
Du lyssnar intensivt och aktivt. Du ställer frågor och deltar i diskussionen och/eller genomgången på ett engagerat sätt.
Uppgifter på lektion
Du har inte gjort alla uppgifterna du fått på lektion.
Du har gjort uppgifterna du fått på lektionerna och du klarar uppgifterna ok med viss hjälp från lärare och kamrater.
Du har gjort de flesta uppgifterna bra utifrån din egna förmåga.
Du har gjort samtliga uppgifter och helt utifrån din egna förmåga med väldigt gott resultat.
Poängjakten
Du har inte lämnat in poängjakten.
Du har lämnat in poängjakten och du har gjort så många uppgifter du hunnit med enligt din bästa förmåga.
Du har lämnat in de flesta av uppgifterna i poängjakten i tid och du har gjort uppgifterna väl.
Du har lämnat in samtliga uppgifter i poängjakten i tid och du har genomfört uppgifterna mycket väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: