Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2021-03-07 21:31 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi ska arbeta med området "Lag och rätt". Där vi tittar närmare på våra rättigheter men även skyldigheter.

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområdet kommer vi arbeta med lag och rätt. Vi kommer diskutera vad en regel innebär, vad en lag betyder och ge exempel på olika lagar. Vi kommer diskutera olika brott och straff. 

Undervisning

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle och detta skall vi prata om. Vi ska lära oss om händelsekedjan från ett brott till påföljd. Vi kommer prata om olika brott och olika påföljder. Du kommer också få lära dig om hur det fungerar i en svensk domstol.

Vi kommer ha genomgångar och titta på en serie om lag och rätt. Du kommer att arbeta med olika uppgifter, träna resonemang genom diskussioner i helklass och i mindre grupp, delta i genomgångar och få göra ett rollspel. 

 

Målet med detta arbetsområdet är att du ska kunna:

 • vad en lag är, var den bestäms och hur detta går till.
 • skillnaden mellan lagar och regler.
 • beskriva polisens, åklagarens och domstolens uppgifter.
 • ge exempel på några påföljder (straff).
 • beskriva tänkbara följder av kriminalitet för enskilda personer.
 • beskriva några följder av kriminalitet för samhället.
 • Veta hur en rättsprocess går till och vem som kan ställas inför rätta och ev. dömas.
 • Använda viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om ämnet 

 

Detta blir du bedömd på:

 • Deltagande i diskussioner och samtal på lektionerna.
 • Kunna olika begrepp inom område lag och rätt.
 • Se matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lag och rätt

Lag och rätt

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  4-6   Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lagar
Du förklarar vad en lag är, var den bestäms och hur detta går till.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var lagar bestäms.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var och hur lagar bestäms.
Jag beskriver skillnaden mellan en lag och en regel och berättar var och hur lagar stiftas.
Rättegång och straff
Du berättar om hur en rättsprocess går till och vem som kan ställas inför rätta och ev. dömas.
Jag ger något exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen.
Jag ger några exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen och hur en rättegång går till.
Jag ger flera exempel på vad som kan hända om man bryter mot lagen och hur en rättegång går till.
Ord och begrepp
Du använder viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om ämnet (lag, lagstiftning, domstol, rättegång, brott, straff, kriminalitet, påföljd, böter, målsägare, förövare, försvarare, advokat, åklagare, kriminalvård, ungdomsvård, belastningsregister, skadestånd, vittne, rättsväsende, verkställande, dom)
Jag använder några begrepp genom att jag kopplar ihop begreppen med rätt förklaring.
Jag använder flera begrepp genom att säger begreppet när jag hör förklaringen samt använder mig av begreppen på rätt sätt.
Jag använder begreppen genom att jag kan förklara samt använda dem på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: