Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mikronovell

Skapad 2021-03-07 21:02 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer ett analysera den litterära genren mikronovell och avsluta arbetsområdet med att skriva egna mikronoveller.

Innehåll

Period: 

vecka 10-11 

 

Arbetssätt: 

·        Vi kommer diskutera mikronovell som textgenre samt dess kännetecken.

·        Vi kommer att läsa olika mikronoveller skrivna.  

·        Vi kommer att analysera mikronoveller utifrån tema, miljö och budskap.

·        Vi kommer att skriva en mikronovell 

·        Vi kommer att ha gruppdiskussioner där vi ska diskutera mikronoveller. 

 

Mål: 

Efter avslutat moment ska du:

·        Kunna urskilja olika mikronovellers budskap, tema och innehåll. 

·        Ha kommit i kontakt med olika mikronoveller.  

·        Kunna skriva en mikronvell utifrån den litterära genrens typiska uppbyggnad och språkliga drag

·        Kunna bearbeta din text genom att göra aktiva val i skrivprocessen

 

Utvärderingsformer/examination: 

·        Löpande bedömning 

·        Individuell skrivuppgift

 

 

Mer utförlig information kring lektionsplanering, texter och uppgifter kommer fortlöpande att läggas ut i klassens Teams-kanal under arbetsområdets gång. 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Mikronovell

Rubrik 1

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Aspekt 2
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: