Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattelek

Skapad 2021-03-07 22:28 i Rapphönans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

Pedagogisk planering vt 2021

1. Kunskapsområde: Matematik

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Arbetslaget ska

  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning 

2. Var är vi?

Vi har observerat att det finns kunskaper och intresse för matematik hos barnen. En del barn har uttryckt att de vill kunna räkna till hundra, några barn använder ofta vår enmeterslinjal som de mäter med inomhus och leker med, andra uttrycker att de vill lära sig räkna med plus. Vi ser ett stort intresse för pärlplattor och att lägga mönster. Barnen vill gärna använda vår Bluebot som är en liten robot. För att Bluebot ska kunna användas behöver den programmeras. 

3. Vart ska vi?

Vi vill på ett lekfullt och roligt sätt möta barnens olika intressen för matematik och deras önskemål om lärande. Vi vill i vår mattelek göra några symboler kända för barnen: större än, mindre än, är lika med och plus.

Låta talraden upp till tio bli känd för barnen. Lära känna siffersymbolerna 0-10 och skapa tillfällen för att träna värdet av dem. Vi vill göra ordningstalen 1-10 kända för barnen.

Genom att fånga upp barnens intresse för att lägga pärlplattor vill vi arbeta med mönster på flera sätt. Vi tror att vi kan träna dem att se mönster på flera sätt. Vi vill träna och få barnen att förstå innebörden i begreppen: lång, längre, längst och kort, kortare, kortast.

Med hjälp av vår Bluebot  tror vi att barnen får en uppfattning om grunden för programmering  på ett lekfullt och enkelt sätt.

4. Hur gör vi?

Vi använder ett krokodilgap som gapar åt både höger och vänster som visar på symbolerna större än och mindre än. Vi använder också de riktiga symbolerna. Med laborativt material provar vi på att använda symbolen  = "är lika med".

Vi tränar på 5-kompisarna och 10-kompisarna med hjälp av olika mattelekar och spel. I vår dagliga samling tränar vi på ordningstalen när vi går igenom dagens datum. Vi använder också matteövningar i pappersform där barnen får lösa små uppgifter och träna på siffersymboler, mattesymboler och mönster. Vi erbjuder barnen möjligheter att upptäcka mönster på olika sätt och med flera sorters material. Barnen får träna på att programmera vår Bluebot att gå en förutbestämd bana.

I vårt tema med kroppen kommer barnen att få mäta hur långa de är. 
Någon form av mätverktyg ska också finnas ute på förskolegården så att både begrepp och mätning kan ingå i barnens lekar även utomhus.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: