Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dungen dokument 2 vecka 10

Skapad 2021-03-08 06:51 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Helene och Sara   

Vecka: 10  

Mål- och kunskapsområde: Naturvetenskap (medicin), Barnkonventionen (Artikel 24)

Nyfikenhetsfråga: Hur känns det?  

 

Barnets gör:

Läser boken om att få vård. Barnen delar med sig av sina tankar kring vad man gör hos en doktor, ett barn delger om att man får en spruta i näsan, en annan berättar om tandläkaren. Ett barn berättar om kanin och spruta vilket boken handlade om. 

Har ni fått en spruta? Barnen delger känslan av att få spruta, de nämner att det gör ont och att man får plåster. 

     

Pedagogerna tänker:

Barnen sätter ord på känslor och kopplar ihop med hur vi kan göra det bra igen t.ex. genom att ta ett plåster. 

Att sätta ord på barnkonventionen och ge barnen en bild och förståelse för sina rättigheter

Väver in Bornholm för att bland annat få in rim, använder ord kopplat till vård t.ex. doktor, spruta osv

 

Analys/sammanställning lärande:

Utifrån vårt arbete med barnkonventionen ges barnen en förståelse för rätten att må bra och att sätta ord på olika känslor. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar (Lpfö, 2018).

 

Hur går vi vidare? Nästa steg?

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: