Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

At the shopping mall

Skapad 2021-03-08 06:40 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola F Engelska
Jennie och Jack drabbas av hunger och hemlängtan. De börjar prata om matminnen .... Kapitlet lämpar si väl att använda för att prata om vardagsliv och levnadssätt i olika kulturer. Vilken mat längtar vi efter när vi åker utomlands. På vilket sätt skiljer sig engelsk och amerikansk matkultur från den svenska?

Innehåll

Begrepp

hungry, me too, mushrooms, baked beans, I'm starving, the forbidden, go away, before, the mall, ostrich, expensive, cheap, special price, it's a deal, supermarket, toys, different, shops, ham, butter, cheese, porridge, a newspaper, believe my eyes, sure, tonight, tower

Bedömning

Under arbetets gång kommer du fortlöpande få möjligheten att utvärdera din förmåga att använda språket både muntligt och skriftligt, dels i grupp men även enskilt. 

Muntliga och skriftliga läxförhör, samt diverse övningar under lektionstid där visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt. Du bedöms också på hur du kan lyssna på en text och följa dess instruktioner därefter.

 

Elevinflytande:

 

Eleverna använder det arbetssätt och arbetsform som passar dem för att lära sig nya ord/förstå engelska texter osv. 

 

Veckoplanering

V. 10  Time to eat T.B. sid. 50

Lyssna på texten, och översätt den.

Svara på  frågorna i din skrivbok.

Frågorna till Time to eat.

1.  Look at the picture. What food can you find there?

2.  Jack misses something. What does he miss?

3. Dad makes a special breakfast. What is in it?

4. They look at the map. What are they looking for?

5. What do they find?

6. Where on the map is the shopping mall?

7. Have you been to a shopping mall? 

 

W.B.  sid. 38  Uppgift 1A, 1B, 1C

 

V. 11 The forbidden .... T.B. sid. 51

Vi läser texten och svarar på frågorna i skrivboken.

Frågorna till The forbidden ...

1. Why does Jack tell Dino to go away?

2. What letter is in Dino's mouth?

3. The letters make words. What words do they make?

4. They really need two things. What two things do they need?

5. Jennie tells Jack to use his mobile. Why?

 

W.B. sid. 39 Uppgift 2

 

V. 12  The jungle taxi sid. 52-53

At the supermarket sid. 54-55

Lyssna på texterna och svara på frågorna.

1. Look at the picture. Dino has something in his right hand. What is it?

2. Look at the signs. What do you think you can buy in this mall?

3. What letters do you find in the picture?

4. How much is it to go to the mall?

 

Look at the pictures (p. 54-55)

1. Which things can you drink?

2. Which things can you eat?

3. Which thing can't you eat?

4. Which thing or things on the shopping list is for Dino do you think?

 

W.B. sid.39 Uppgift 3

W.B. sid. 40-41 Uppgift 4, 5, 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: