Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-experiment - Ytspänning

Skapad 2021-03-08 07:19 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi testar hur ytspänning fungerar med hjälp av basilika, gem och diskmedel.

Innehåll

Vilken grupp den berör (Röda gruppen, Cirklarna etc):

Experimentet görs tillsammans med Grå gruppen och Röda gruppen var för sig på eftermiddagen efter högläsningen.

Datum för aktivitet:

8/3-21 och 9/3-21

Ansvarig för aktiviteten:

Ann

 Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att skapa ett intresse för naturvetenskap och en experimentlusta hos barnen samt för att vi i vårt Grön Flagg resa har valt fokusområde “Hav och vatten”.

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Alla  barn tycker det är roligt när vi gör naturvetenskapliga experiment tillsammans. Några har börjat ställa hypoteser redan innan jag frågar.

Några barn brukar fråga vilken dag deras grupp ska göra experiment.

 

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

- Att lära sig att ställa hypoteser.

- Att de ska ha hört ordet ytspänning

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

Jag berättar att vi ska göra vattenexperiment med något i vattnet  som heter ytspänning. 

 

Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

- Jag frågar dem om någon av dem har hört ordet ytspänning förut.

- Jag förklarar jag att vattenytan, det som är högst upp på vattnet har som elastisk hinna som gör motstånd för att släppa ner saker i vattnet. Det gör att t ex väldigt  lätta insekter kan gå på vattnet, t ex skräddare.

- Sedan plockar jag fram två glas med  vatten, gem, basilika och diskmedel och berättar att vi ska göra experiment med basilika och sedan gem.

- Jag frågar barnen vad de tror händer om jag häller i basilikan i vattnet.

- Barnen får ställa hypoteser sedan häller jag i basilikan.

- Jag frågar sedan vad de tror händer när jag häller i diskmedel.

- Vi pratar tillsammans om vad som hände och jag berättar att diskmedlet förstör hinnan, ytspänningen.

- Sedan tar vi det andra glaset och provar hur många gem vi kan lägga på vattenytan innan de sjunker.
Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

  • Jag frågar de om någon kan berätta hur ytspänning fungerar.

Material som behövs:

Två glas med  vatten, gem, basilika och diskmedel

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: