Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa/läsförståelse - vt 21

Skapad 2021-03-08 07:42 i Hannaskolan Grundskolor
Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.
Grundskola 6 Svenska
Att kunna läsa öppnar världen för oss. Vi kan resa vart vi vill i fantasin och vi kan ta reda på vad som helst! Frågan är bar hur ska vi kunna förstå det vi läser? Vi tränar vår läsförståelse på många olika sätt: tillsammans genom att samtala om olika texter, enskilt genom vår egen läsning och olika uppgifter kopplade till läsningen.

Innehåll

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • kunna använda olika lässtrategier (t.ex. göra kopplingar, förutsäga, undra och skapa inre bilder).
 • kunna samtala och skriva om din läsupplevelse och uttrycka dina åsikter och känslor kopplade till texten.
 • kunna sammanfatta det du läst, både skriftligt och muntligt.
 • kunna samtala om en texts uppbyggnad och bestämma vilken typ av text det är samt analysera de utmärkande språkliga dragen i texten.
 • kunna läsa och förstå lyrik, dramatik, skönlitteratur, sagor och myter.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med läsning så gott som varje dag under hela läsåret. Vi läser individuellt, i grupp och i helklass. För att du ska utvecklas i din läsning kommer du att få:

 • hjälp att välja olika typer av böcker att läsa, så att du upptäcker nya läsgenrer.
 • träna på att skriva sammanfattningar av det du läst.
 • skriva om din läsning för att öva dig på att uttrycka känslor och tankar om det lästa.
 • arbeta med läsförståelse på olika sätt för att utveckla din förståelse.
 • träna på att använda dig av olika lässtrategier.
 • samtala i par, liten grupp och helklass om din och andras läsning.
 • undervisning om olika lässtrategier.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att delta i undervisningen och göra ditt bästa. Jag bedömer det som du skrivet eller din del i olika samtal kopplade till detta område. Jag bedömer om du läser med flyt. 

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt. Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: