Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap/Teknik Myran-Larven

Skapad 2021-03-08 08:13 i Båtstorp Österåker
Förskola
Naturvetenskap och teknik på Myran och larven.

Innehåll

Syfte:

Ge barnen möjligheter att vara i naturen och i sin närmiljön för att utveckla en bredare kunskap om naturvetenskap och teknik. Det ska även ges möjligheter till undervisningstillfällen kring dessa ämnen inne på avdelningen. Fundera över även som pedagog - Vad är vardagsteknik?

Avdelningens mål:

 • Att barnen ska få använda och fundera kring hur enkel teknik fungerar.
 • Att barnen ska få fundera kring och ta del av av naturvetenskapliga frågor.
 • Att barnen ska få tillgång till undervisningstillfällen inomhus och utomhus.

Undervisning/metod

 • Plantera.
 • sopsortera.
 • Lära oss mer om djur som intresserar barnen.
 • Utföra experiment utifrån barnens åldrar.
 • Använda närmiljön för att utforska teknik. 
 • Använda oss av viktiga verb som t.ex. rulla, måla, hoppa etc.
 • Uppleva med alla sinnen
 • Vi utgår alltid utifrån barnens intressen.
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: