Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Autism, normer och identitet

Skapad 2021-03-08 08:16 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Pedagogik
Det här arbetsområdet handlar om autism. Det handlar också om identitet, och hur vi ser på oss själva och varandra.

Innehåll

Autism, normer och identitet

  

Vecka Måndag Fredag
10 Intro. Vad är autism, normer och identitet?

Perception och motorik 

11 Mentalisering, forumspel   Fortsättning mentalisering, forumspel 
12 Stress och stresshantering  Attityder kring autism och NPF 
13 Summering. Strategier. Styrkor  PÅSKLOV

 

Vad? 

- Vi kommer att gå igenom vad diagnosen autism innebär.

- Vi kommer att prata om normer i samhället.

- Vi kommer att prata om vad som formar olika människors identitet.

- Du kommer att få fundera över, och beskriva dina egna styrkor och din identitet.

 

Hur?

- Vi kommer att ha genomgångar där vi pratar om vad autism är och hur det påverkar oss som personer.

- Vi kommer titta på några filmklipp och spela upp några situationer.

- Vi kommer att göra samtalsövningar och skriftliga övningar.

 

Varför?

- Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få mer kunskap om autism, och samtidigt bli mer medveten om dina egna styrkor och utvecklingsområden.

- Syftet är också att du ska få träna på att diskutera attityder och värderingar, och att du ska få träna på att beskriva människors interaktion och kommunikation.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att:

- Delta i samtalsövningarna på lektionerna

- Göra quiz om begrepp 

- Göra en beskrivning av dig själv, som du presenterar muntligt 

 

 

Detta ska du kunna efter momentet - de här kunskapskraven jobbar vi mot:

Eleven diskuterar översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

  •  

Eleven beskriver översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. 

 

Material

Lektion 1 - intro 

Lektion 2 - perception 

Lektion 3 och 4 - mentalisering (läggs här inom kort!)

Lektion 5 - AST och stress (läggs här inom kort!)

Lektion 6 - attityder kring NPF och autism (läggs här inom kort!)

 

 

Matriser

Ped
Autism, normer och identitet

E
C
A
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: