Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2021-03-08 08:14 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4
När vintern är slut börjar det hända mycket i naturen. Knopparna på träden börjar slå ut, men var får de sin energi ifrån? Fåglar som varit i varmare länder kommer tillbaka, vet du namnet på några? Känner du igen några av våra vanligaste vårblommor? Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få kunskaper om några biologiska sammanhang i naturen, bli nyfiken och få ett intresse för frågor som handlar om natur, växter och djur och hur viktiga t ex pollinerare är för livet på jorden.

Innehåll

Rubrik: Vår och sommar

 

Syfte och förmågor - varför ska vi arbeta med detta? (skrivs i ingresstexten utan rubriker)

 

Period - vecka 11 - 15

 

Arbetssätt - Vi läser i boken Koll på NO och jobbar i aktivitetsboken, skriver gemensamma anteckningar, ser film och diskuterar.

 Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde -

 • att förstå på vilket sätt vi är beroende av naturen, men också hur vi påverkar den. 
 • vi ska lära oss att förstå hur växter får sin energi och på vilket sätt växterna är viktiga för oss.
 • vi ska lära oss vad pollinering och pollinerare är och varför t ex bin är en så viktig insekt.
 • vi ska lära oss att känna igen några vanliga blommor.
 • vi ska lära oss namnet på några vanliga fåglar i vår närhet.
 • vi ska lära oss hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

 

Utvärderingsformer -

Vi kommer att ha ett prov i slutet av kursen då du får visa vad du har lärt dig, men vi bedömer också hur du tar ansvar för  arbetet under lektionerna, hur du jobbar med instuderingsuppgifter, deltar i diskussioner och hur aktiv du är.

 

Vecka 11 - intro och mål. "Vårens och sommarens blommor" s. 94 - 97, "Pollinering" s. 98 - 99, Aktivitetsboken s. 66-67, 68-69

Film: sli.se "Vårens blommor", "Från frö till blomma"

Vecka 12 - "Insekter som husdjur, fjärilar och andra insekter" s. 100 - 103, Aktivitetsboken s. 70-72 Film: sli.se "Fjärilar - den fantastiska förvandlingen" 

Vecka 13 - "Från frö till växt" s. 104 - 105, Aktivitetsboken s. 73-74 "Djuren på våren" s. 106 - 107, Aktivitetsboken s. 75 + extrauppgift "Plussidan - Göken" s. 76-77

Vecka 15 - repetition "Har du koll på vår och sommar?" s. 78-79 i Aktivitetsboken, "Kan du nu-frågorna" s. 109 Koll på NO + prov

 

pollinerare: bi, fjäril, humla, insekter

pollen

antenn

växter: smörblomma, svalört, viol, vitsippa, brännässla

nektar

frövita

pistill 

ståndare

puppa

larv

gödsel

spillning

 

 

 

 

Kunskapskrav -  Använd dig av funktionen i unikum.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: