Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter åk 4

Skapad 2021-03-08 08:38 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola F – 6 Svenska
Berättelser kan ta oss till nya världar, välkommen med på resan!

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Läsa skönlitterära texter och använda lässtrategier för att förstå budskapet.
 • Skriva en berättande text med enkel handling.
 • Använda regler för stavning och skiljetecken.
 • Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Vi använder "Språknycklar" i Nyckeln till skatten arbetsbok.
 • Diskutera texters innehåll och uppbyggnad.
 • Skriva berättande texter.
 • Hålla ett kort muntligt föredrag.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Lässtrategier för att förstå textens innehåll och budskap.
 • Att stava de vanligaste orden rätt och använda rätt skiljetecken.
 • Att skriva berättande texter med rätt uppbyggnad, röd tråd.
 • Att planera ett muntligt föredrag och tekniker för att hålla en bra presentation.

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Lärarledda genomgångar
 • Arbete i Zick Zack och Språklära
 • Schemalagda skrivtimmar där vi arbetar efter en särskild modell.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: