Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Forntiden åk 3

Skapad 2021-03-08 08:31 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi ska lära oss om hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 • Hur människor levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Att jämföra med hur vi lever idag.
 • Att skriva faktatexter.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att läsa texter och se på filmer.
 • Vi kommer diskutera gruppvis.

  Du ska visa att du kan:

 •  Beskriva hur människan levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 •  Göra jämförelser mellan livet förr och nu.
 • Du kommer att få visa vad du kan genom att skriva faktatexter och delta i samtal i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Forntiden - stenåldern, bronsåldern och järnåldern

Osäker
På gång
Kan
Kan begreppen stenålder, bronsålder och järnålder och kan sätta ut dem i rätt tidsföljd.
Kan förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.
Kan jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på forntiden och nu.
Kan ge något exempel på spår av forntiden i naturen
Kan ge något exempel på språkliga uttryck från forntiden, som fortfarande används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: