👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtid: Påsken, vecka 13

Skapad 2021-03-08 08:41 i Sundby skola Ekerö
Grundskola F – 9
Vi arbetar med påsken och bokstaven P. Bokstavspersonen "Paulina Påskkärring" besöker klassen.

Innehåll

Mål

 • Att kunna ge exempel på någon högtid vi firar på våren.
 • Att veta hur bokstaven Pp låter och ser ut.
 • Att känna till 10-kamraterna

 

Metod/Undervisning

 • Introduktion av tema/bokstav genom besök av bokstavspersonen "Paulina Påskkärring". Bokstavspersonen lämnar en väska som vi tittar i och samtalar om innehållet och skapar en förförståelse för veckans tema.
 • Vi tittar på en film om vårens olika högtider med fokus på påsken
 • Vi gör en gemensam tankekarta med bildstöd om påsktraditioner och påskord
 • Vi skriver och ritar i Jag-boken. "På påsken brukar jag..."
 • högläsning
 • Vi skriver dikt om våren enligt metoden Jag ser..., Jag hör..., Det luktar...
 • Vi tillverkar påskkort
 • Vi tillverkar påskkycklingar
 • Vi lär oss sången Alexander kyckling
 • Vi arbetar med bokstaven Pp, ljud och form, genom bokstavsstationer och min bokstavsbok.
 • Vi går en vår- och påskpromenad (tipsrunda) i skogen.
 • Vi övar på 10-kamraterna genom gemensamma genomgångar, lek och enskilt arbete i matteboken Eldorado.
 •  
 •  

Bedömning

 • Du visar att du känner till någon högtid genom att berätta, kommentera, svara på frågor, skriva/rita
 • Du visar att du kan bokstaven Vv, ljud och form, genom att koppla ljud-bokstav.
 • Du visar att du känner till 10-kamraterna genom att ge exempel på några tal som blir 10 tillsammans, muntligt eller skriftligt eller med stöd av bilder/konkret material.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -