Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk3 vt2021

Skapad 2021-03-08 08:36 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola F – 6 Matematik
Vi använder matematik dagligen i vår vardag. Många gånger utan att vi tänker på det. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Denna planering utgår från vår mattebok "Prima matematik". Förutom att arbeta i den kommer vi även att lösa vardagsnära matematiska problem - problemlösningsuppgifter och "klurisar". Under denna termin ska vi träna mycket inför nationella proven.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Tal och tallinjen
 • Addition och subtraktion med uppställning
 • Tal i bråkform
 • Matematikens historia och äldre måttenheter
 • Multiplikation och division med 6,7,8 och 9
 • Talmönster
 • Problemlösning  

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • delta aktivt i samtal och matematiska resonemang
 • göra diagnoser/diamanttester
 • lösa uppgifter tillsammans med kamrater t.ex. "Klurisar"
 • arbeta självständigt med matteuppgifter
 • genomföra Nationella proven i matematik

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha "matteprat": Hur tänker du? 
 • hjälpa kamrater      

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: