Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 10 Hallonet

Skapad 2021-03-08 08:43 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
Hallonets planering vecka 10.

Innehåll

Mål

 • Förändra i våra lärmiljöer (sagorum, havsrum, atelje, bygg)

 • Fortsätta med Guldlock och de tre björnarna i mindre grupper (flano, rekvisita, rollek)

 

 

Syfte

Denna vecka vill vi fortsätta med vårt sagoprojekt. Detta innebär att vi går vidare med Guldlock och de tre björnarna och fokuserar mer på att försöka få barnen att utveckla deras samarbetsförmåga genom att hålla aktiviteten i mindre åldersinriktade barngrupper. Vi kommer fortsätta på samma sätt med hjälp av flanosagan samt att uppmuntra barnens samarbete med att låta barngrupperna gestalta sagan för varandra. Vi vill även ändra i lärmiljöerna för att utveckla barnens spontana lekar och få barnen att utveckla språket och sina matematiska kunskaper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: