Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollets pedagogiska planering undervisning matematik och digital kompetens vt-21

Skapad 2021-03-08 08:42 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet vill vi utveckla matematik och grafiska mönster genom skapande lärprocesser samt digital verktyg.

Innehåll

LPFÖ-18:

 

 

 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Lpfö

 

VARFÖR?

Vi vill ta tillvara på barnens intresse för geometri i syfte att utveckla grafiska former inom lärområdet matematik. Många av barnen har befäst sina kunskaper kring de geometriska formerna vilket vi vill vidareutveckla samt skapa nyfikenhet inför för våra yngre barn. Vi vill även ta tillvara på och utveckla intresset samt nya kunskaper för olika digitala verktyg och kompetenser.

 

VAD?

Vi arbetar med bland annatlinjer där vi skapar grafiska mönster samt väver in digitala verktyg.

 

HUR?


Lilla Ärtan har som yrke att måla frimärken. Vi låter barnen vara konstnärer där vi inspireras av Lilla Ärtan samt konstnären Vasilij Kandinskij vars konst utgår från grafiska mönster. Under lärandeprocessen uppmärksammar i olika matematiska begrepp.

Vi tillför inspiration i lärmiljön med hjälp av tillgängliga stafflier, färgmaterial, linjaler och mosaik samt bilder på konst med grafiska mönster.

Vi introducerar det digitala verktyget Sphero där barnen ges möjlighet att skapa mönster med hjälp av robotbollen. Vi vill också använda kuben i vårt sagorum där vi projicerar bland annat mönster.

Lilla Ärtan spelar musik på ett blad. Utifrån tidigare undervisning om musikens språk, noterna, inspirerar vi barnen till att spela keyboard med hjälp av olika former istället för noter. Vi vill introducera det digitala verktyget Makey-Makey där barnen också får spela på geometriska former.

 

 

 

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: