Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiden Våren

Skapad 2021-03-08 08:43 i Hammaren förskola Flen
Förskola
Vad händer i naturen när det blir vår?

Innehåll

BAKGRUND:
Barnen ser och uppmärksammar att snön försvunnit och ställer frågan "var är snön?"
De hör och ser flera olika sorters fåglar och under över varför de inte sett eller hört dem tidigare.
Barnen deltar också i sopsortering och skräpplockardagen, även att vi vill ha det rent och fint i vårat närområdet. Vi upplyser om allemansrätten.
 
 
SYFTE:
Syftet är ökad kunskap om naturen och vad som händer under våren, samt att få en större förståelse för hur vi tillsammans kan hjälpa till att värna miljön i både stort och smått. Språk och kommunikation-Lära sig fler begrepp om växter, djur och allt som rör miljö. Vi önskar också att barnen ser och förstår hur vårt närområde ser ut.
 
Målen:
- Pedagogerna arbetar för att barnen ska få kunskap och förståelse för naturens kretslopp, djur och växter och hur vi människor
   kan påverka.
- Barnen ska få utökade begrepp och bli stärkta i det svenska språket och i sitt modersmålet kopplat till natur och hållbar
  utveckling.
- Barnen ska få möjlighet att använda digitala verktyg och använda sökfunktioner för att få fördjupad kunskap om växter, insekter
  och det vi ser. Samt vara medförfattare till dokumentationen om sitt lärande i ämnet.
 
Mätbara utvärderingsmål:
Barnen skall få förståelse och kunskap om:
¤ Våren: kunna beskriva vad som händer i naturen; snön smälter, snö blir vatten, varmare temperatur (då solen lyser flera timmar
    per dag), 
¤ Skillnaden mellan djur och insekt.
¤ Begreppen: fåglar: Blåmes, Talgoxe och Fiskmås.
¤ Fjäril: Nässelfjäril och Påfågelöga
¤ Insekt: fluga, Geting
¤ Växter: Tussilago, Björk, Gran
¤ Vad hör hemma i naturen och vad hör inte hemma där: skräp, äppelskrutt
 
 
METOD/GENOMFÖRANDE:
- Vi läser och tittar i böcker med fokus på våren, djuren, insekterna och blommorna.
- Vi synliggör och reflekterar om våren i naturen
- Vi använder olika skapande exempelvis måleri, musik, konstruktion med fokus 
- Vi ska reflektera med barnen efter aktiviteter där vi använder dokumentationen som utgångspunkt
- Vi använder förskolans gård samt närområde för att utvidga begreppen

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: