Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Skapad 2021-03-08 08:45 i Maria Parkskolan Helsingborg
Mänskliga rättigheter utifrån barnens perspektiv. Barnkonventionen.
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap
Vi ska lära oss mer om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

Innehåll

 

Du kommer att lära dig mer om; 

 • få lära dig om FN, Unicef och deras arbete
 • få se film om barns förhållanden i andra länder
 • få arbeta med Barnkonventionens artiklar. 
 • få jämföra levnadsvillkor för barn i Sverige och i olika delar av världen
 • arbeta med "Livets lotteri" och producera en faktatext samt en klassrumspresentation. 

 

Det här kommer att bedömas.

 • Dina kunskaper om de mänskliga rättigheterna.
 • Hur du kan resonera kring Barnkonventionens innehåll, vilka artiklar du tycker är viktigast och varför.
 • Vi bedömer din aktivitet under lektionerna i de diskussioner vi har samt din faktatext och presentation. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh
De mänskliga rättigheterna och barnkonventionen

Redogörelse
Du redogör enkelt för innebörden av barnets rättigheter.
Du redogör med ett utvecklat resonemang för innebörden av barnets rättigheter.
Du redogör med ett välutvecklat resonemang för innebörden av barnets rättigheter.
Formulera sig i skrift
Du kan skriva texter som man förstår. Texten är en argumenterande text som till största delen har en fungerande struktur.
Du kan skriva texter med ett ganska tydligt innehåll. Texten är en argumenterande text som har en väl fungerande struktur.
Du kan skriva texter med ett tydligt innehåll. Texten är en argumenterande text som har en väl fungerande struktur och en god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: