Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2021-03-08 08:53 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur man omvandlar tidsenheter, räknar ut tidsintervall och hastighet. Du kommer också få lära dig mer om tidszoner.

Innehåll

Undervisning

 • Du kommer att få undervisning genom lärarledda genomgångar.
 • Du kommer att få arbeta både individuellt och i par/grupp.
 • Du kommer att få arbeta i matematikboken Favorit matematik 6B samt använda dig av den digitala delen.
 • Du kommer att få undervisning i olika problemlösningsstrategier där vi använder oss av arbetsmetoden EPA.
 • Du kommer att få träna på att använda ämnesspecifika begrepp.

 

Bedömningsformer 

 • Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetsområdet (muntligt, skrivtavlor, problemlösning enskilt/i grupp).
 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov (Bedömning för lärande).

 

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

 • de vanligaste tidsenheterna
 • omvandla tidsenheter
 • räkna ut tidsintervall
 • förstå och kunna använda begreppet tidszon
 • kunna beräkna hastighet 
 • använda olika strategier för att lösa matematiska problem

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: