Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyrens information för mars

Skapad 2021-03-08 08:54 i Råå Förskola Helsingborg
Förskola
Vi följer barnens tillfälliga intresse för melodifestivalen genom att organisera en egen melodifestival. Vårt fokus kommer främst att ligga på de estetiska uttrycksformerna så som, dans, musik, skapande m.m. Efter detta kommer vi fortsätta med att följa vårt projekt och hoppas att sniglarna snart vaknar till liv.

Innehåll

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

 

Syfte:

Vårt syfte genom detta projekt är att låta barnen få möjlighet att uttrycka sig genom de estetiska uttrycksformer. Vi vill att barnen ska få chansen att uttrycka sina känslor, känna självständighet och tillit till sin egen förmåga. Barnen våga stå framför en publik, stå i centrum och få allas uppmärksamhet. Även att barnen får chansen att träna på turtagning, och att lyssna på varandra.

 

 

Undervisning:

Efter att barnen visat stort intresse vid en spontan musik/dans aktivitet fick vi idén tillsammans med barnen att skapa en egen melodifestival. Vi delade därefter in barngruppen i tre olika grupper där de fick skapa sitt eget framträdande genom att rita och skriva ut en bild på vilken artist/sång de ville uppträda med. 

Vi kommer se hur barnen vill utveckla detta projekt, och följer därefter barnens intresse. 

 

OBS!

Tisdagen 16:e mars ska vi titta på en digital dockteater som heter "Igelkotten och Mullvaden". Den har anordnats av Dunkers kulturhus. Därför behöver barnen vara på plats på förskolan senast kl. 10:00. 

 

Avslutningsvis vill vi varmt välkomna vår nya förskollärare Matilda till oss på Fyren. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: