Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 5 Durch die Geschichte

Skapad 2021-03-08 09:09 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer att bekanta oss med Tysklands historia och personer som på olika sätt haft betydelse för Tyskland. Vi kommer också...ÄNTLIGEN...lära oss imperfekt (preteritum) av tyska verb :). Allt detta finns i kapitel 5 i vår lärobok Alles Deutsch.

Innehåll

5.  Pedagogisk planering Tyska år 9 (Vecka 10-13)

 

Område: 

Vi kommer att bekanta oss med Tysklands historia och personer som på olika sätt haft betydelse för Tyskland. Vi kommer också...ÄNTLIGEN...lära oss imperfekt (preteritum) av tyska verb :). Allt detta finns i kapitel 5 i vår lärobok Alles Deutsch.

 

Syfte

 

I ämnet tyska ska ge eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

·         förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

·         reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Medans vi arbetar kommer du att:

 • öva din förmåga att förstå skriven och talad tyska

 • öva din förmåga att kommunicera i tal och skrift

 • lära dig om Tysklands historia och personer som haft betydelse för Tyskland

 • lära dig hur verb böjs i imperfektI arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • formulerar dig i de muntliga och skriftliga uppgifterna

 • visar din förståelse 

 

Du kommer att redovisa:

 • En presentation om en historisk händelse (muntligt och skriftligt)

 • En återberättelse av en text (skriftligt)

 • En presentation om en berömd person från ett tyskspråkigt land (muntligt och skriftligt)

 

Du kommer att få visa att du förstår:

 • imperfekt
Du kommer att ha i läxa:

 • Texterna vi jobbar med. Du ska lyssna och läsa med i texterna via webbappen, du ska öva att läsa högt och göra ordövningarna minst 3 gånger  till varje text.Preliminär planeringWoche 

              Dienstag

Donnerstag

                        Freitag 

10

Vi börjar med kapitel 5 “Durch die Geschichte” Vi gör introuppgiften och börjar jobba med texterna i “Die Geschichtestunde”

Vi jobbar klart med “Die Geschichtestunde” och gör sid 82-84 i ÖB.Vi går igenom imperfekt av sein, haben och werden, sid 87-89 i ÖB


Vi tittar på Krigets unga hjärtan

11

Vi presenterar våra Geschichtestunde texter för varandra.

Och lyssnar på Wir sind wir

Vi börjar med texten “Von Latakia nach Wien”

Vi jobbar vidare med “Von L nach W” och tittar på Krigets unga hjärtan.

12

Vi gör klart “Von L nach W” Sid 90-93 i ÖB.

Vi går igenom och övar imperfekt av svaga verb och gör sid 94-96 i ÖB

Vi lyssnar på Weltveränderer och går igenom “Eine berühmte Person”

Vi tittar på krigets unga hjärtan

13

Vi går igenom imperfekt av starka verb. Sid 99-100 i ÖB och jobbar med våra “Eine berühmte Person” presentationer

Vi jobbar vidare med presentationerna.

Vi presenterar

Utvecklingsmatris

 

       

Lektionsarbete

Du tar del på så sätt att du påbörjar  dina uppgifter. Du är försiktig med att berätta vad du tror och tänker.

Du gör dina uppgifter och berättar  ibland vad du tror och tänker.

Du gör dina uppgifter och är aktivt med och berättar vad du tror och tänker.

Uppgifterna du redovisar

Du har gjort många av uppgifterna och man förstår dina svar.

Du har svarat på alla frågorna, dina svar är tydliga och till stor del korrekta

Du har svarat på alla frågorna och dina svar är förklarande, beskrivande och välformulerade.

Interaktion

Du kan svara på direkta frågor och kan beskriva vad och varför på ett enkelt och tydligt sätt.

Du kan förklara kring frågorna och vad du tror och tänker

Du utvecklar frågorna och kommentarer, uttrycker tankar och åsikter, du hjälper till i att skapa ett samtal.

Texten

Dina texter följer delvis strukturen. Du beskriver och förklarar dina teman delvis. 

Dina texter följer strukturen. Du beskriver och förklarar dina teman.

Dina texter är genomtänkt du har valt ditt innehåll med tanke och beskriver och förklarar hur du menar.

Innehåll

Dina redovisningar innehåller nästan alla de efterfrågade delarna. Delarna som presenteras är tydliga och förståeliga.

Dina redovisningar innehåller alla de efterfrågade delarna. Flera av delarna är genomtänkta och det visar sig genom att det som sägs förklaras och beskrivs. 

Dina redovisningar innehåller alla de efterfrågade delarna. De är alla genomtänkta och det visar sig genom att det som sägs förklaras och beskrivs.

Språk

Språket är tydligt och någorlunda korrekt.

Det är kontroll i språket och det är till stor del korrekt.

Det finns variation och tanke i ordval och uttryck, de är kopplade till innehållet. Språket är till stor del korrekt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: