Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Applying for a job

Skapad 2021-03-08 09:11 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Applying for a job - learning and working with words and situations that come with getting a job. Vi kommer att lära oss ord och fraser, yrken och vad de faktiskt innebär. Vi kommer att göra reklam för tokiga jobb och söka ännu tokigare.

Innehåll

ENGELSKA 8ABC 

Vecka: 10-15  

ArbetsområdeApplying for a job - learning and working with words and situations that come with getting a job. 

Vi kommer att lära oss ord och fraser, yrken och vad de faktiskt innebär. Vi kommer att göra reklam för tokiga jobb och söka ännu tokigare. 

Syfte 

I ämnet engelska ska ge eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

·         förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

·         använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

·         reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Mål till dig som elev 

 • Lära dig ord och fraser som är kopplade till “att söka och få ett jobb”. 

 • Ta dig an uppgifterna med kreativitet och fokus 

 • Göra ditt bästa och mesta på lektionerna 

 

Undervisning 

Arbetsätt: 

På lektionerna kommer vi att: 

 • gå och öva på ord och uttryck. 

 • jobba med uppgifter som kräver att du använder dig av de ord vi pratat om 

  

 

Material: 

 • Ges på lektionen och läggs ut i teams 

 

Bedömning (konkretisering av kunskapskrav): 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du.... 

 • utökar och utmanar ditt ordförråd 

 • tillämpar grammatiska strukturer 

 • anpassar ditt språk till uppgifterna. 

 • använder dig av fungerande strategier. 

 • visar kontroll och förmåga genom att våga “hålla i” och säga mer i den muntliga uppgiften 

Så här visar du vad du har lärt dig: 

 • Du skriver läxförhör. 

 • Du använder engelska i de uppgifter vi arbetar med  och uttrycker dig med egna ord. 

 • Du använder dig praktiskt av ord och  fraser som vi möter i arbetet.   

 • Du använder de fakta du lärt dig och det du förstått i uppgifterna vi arbetar med.  

Preliminär Planering 

 

 

Planering: 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

10 

 • Vi går igenom PP, tänk med området och vad som väntas av er. 

 • Jobs and occupations (läxa) 

 • Vi börjar med våra ads 

 • Vi gör klart våra ads 

 

 

11 

 • Vi gör klart våra ads 

 • Vi jobbar med ord och fraser (läxa) 

 • Vi kommer igång med manusuppgiften 

12 

 • Vi jobbar med manus 

 • 9to5 (läxa) 

 • Arbeta med manus 

13 

 • Arbeta vidare med manus 

 

 

 • Filma manus 

 

14 

PÅSKLOV 

15 

 • Filma manus 

 • Redigera och lämna in film och skriftligt manus till Anna 

 

 

 

 

 

Anna Leijongard 19/2 2021 

 

 

 

 

 

Utvecklingsmatris 

 

 

E 

C 

A 

Innehåll 

Dina uppgifter och redovisningar innehåller nästan alla de efterfrågade delarna. Delarna som presenteras är tydliga och förståeliga. 

Dina uppgifter och redovisningar innehåller alla de efterfrågade delarna. Flera av delarna är genomtänkta och det visar sig genom att det som sägs förklaras och beskrivs.  

Dina uppgifter och redovisningar innehåller alla de efterfrågade delarna. De är alla genomtänkta och det visar sig genom att det som sägs förklaras och beskrivs. 

Språk 

Språket är tydligt och någorlunda korrekt. 

Det är kontroll i språket och det är till stor del korrekt. 

Det finns variation och tanke i ordval och uttryck, de är kopplade till innehållet. Språket är till stor del korrekt. 

Presentation 

Syftet med dina redovisningar framgår. 

Det efterfrågade presenteras i sammanhängande ordning. 

Det finns tanke i vad och hur det efterfrågade presenteras.  

Processen 

Det har hänt något varje lektion. 

 Det har hänt saker varje lektion. Det har varit fokus för det mesta vilket har gett möjlighet till delvis bearbetning av såväl innehåll som språk 

Det har hänt mycket varje lektion. Det har varit fokus och driv från början, vilket har gett möjlighet till bearbetning av såväl innehåll som språk 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: