Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete genom stop motion-animering

Skapad 2021-03-08 09:29 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Värdegrundsarbete genom stop motion-animering.
Grundskola F – 6 Bild
Genom att tillsammans att lära oss hur man gör stop motion-filmer/animeringar kan vi använda denna teknik för att bedriva värdegrundsarbete på fritidshemmet.

Innehåll

Detta är en aktivitet riktad mot åk F-6 i fritidshemmet.

Syfte

Eleverna kommer att få en grund i hur man planerar ett manus, animerar en film och därefter göra egen film med värdegrundstema

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga (Lgr 11, s. 22).

Vårt lokala syfte är att barn i fritidshemmet ska utveckla sin nyfikenhet för att använda digitala system, samtidigt som de får arbeta kreativt kring värdegrund och respekt. De får en grund i hur man planerar ett manus, animerar en film och därefter göra egen film.

Gruppstorlek, lokaler och material

Arbetet bör ske i mindre grupper (10-12 elever). Dessa delas sedan in i arbetsgrupper om 3-4 elever för varje film. Förarbetet behöver äga rum i ateljén och kommer att ta en stor del av fritidshemmets Lego i anspråk. Filmandet behöver ske mer avskilt för varje grupp. Vi kommer att behövs mycket papper, pennor, saxar, lim, färger och penslar samt stora mängder Lego.

Tidsåtgång

Arbetet beräknas pågå under större delen av vårterminen (uppskattningsvis cirka 12 veckor) med ett tillfälle i veckan.

Instruktioner

Till att börja med kommer eleverna tänka ut ett manus och göra en storyboard (se bild ovan). Budskapet med filmen ska vara att uppmärksamma värdegrund och att använda begreppet respekt.
 

När planen är klar är det dags att börja förbereda bakgrund, olika miljöer som ska filmen ska filmas i, bygga olika karaktärer och byggnader i med Lego. Samt fundera på vad för ytterligare material ni behöver för att kunna genomföra er film.

För att göra filmen ska man sedan använda er av iPads med appen Stop Motion.
När er berättelse är filmad ska ni lägga på de ljudfiler ni behöver (här ska ansvarig ta rollen och visa eleverna vilka urval det finns och låta dem komma överens muntligt).

När filmen är klar ska vi ha filmpremiär. Då ska vi visa filmen för de andra barnen på fritidshemmet.

Dokumentation

Ansvarig pedagog ansvarar för att fotodokumentera skeendet samt för att spara utvärderingarna. Foton och anonymiserade elevutvärderingar anslås vid filmpremiären.

Utvärdering/reflektion

Utvärdering kommer ske efter att varje tillfälle, där följande frågor kommer att besvaras:

Med eleverna

 • Vad har fungerat bra?
 • Vad kan bli bättre?

För pedagogerna

 • På vilket sätt visar barnen sitt lärande?
 • Vad behöver jag som pedagog göra bättre?
 • Hur kan jag göra för att skapa bättre förutsättningar för ett förändrat lärande hos barnen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: