Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskolan

Skapad 2021-03-08 09:36 i Smörblommans förskola Halmstad
Förskola
I vårt gemensamma arbete på förskolan har vi samma mål som inom matematikens område är matematikens språk . Vi har valt lägesord, jämförelseord som vårt gemensamma mål.

Innehåll


 Innehåll

 

Nuläge

 

Vi har arbetat med matematik och har haft lägesord som fokusområde. En del av barngrupp använder sig av vissa begrepp verbalt medan andra visar med kroppen. Vi fortsätter arbeta med lägesord och utökar med nya matematiska begrepp- jämförelseord (storlek, antal, massa mm). 

 

Vårt mål/Syfte

 

·       Att möta och fånga upp barnens intresse för matematik.

·       Att på ett lustfyllt sätt väcka nyfikenhet för matematiska begrepp

·       Att barnen använder rätt begrepp och använda de rätta orden och förstå dess innebörd. 

 

 Genomförande

 

 • Vi sätter ord på och introducerar olika matematiska begrepp, där vi utgår ifrån Bishops teori och Gelman & Gallistels 5 principer.
 • I storsamlingen, i mindre grupper och i lekar som uppstår samt i planerade aktiviteter.
 • Genom att spela spel, lägga pussel, måla/rita, lek med magneter med en variation av färger, sortera material efter färger, former, storlek, antal mm,
 • Genom dans och gymnastik få barn uppleva med kroppen storlek, antal mm.

 

 

 Dokumentation under lärprocessen

 

LUP

Unikum

 

Uppföljning

 

Genom samtal med barnen och pedagoger emellan

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: