Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2021-03-08 09:36 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
De första skönlitterära böckerna skrevs för 2500 år sedan och har under hela historien speglat sin samtid och beskrivit människors liv. Litteraturen delas in i olika epoker som tar avstamp i den specifika tid, som den skrevs under.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Formulera dig i skrift. Läsa och analysera skönlitteratur för olika syften.

Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang. 

Söka information från olika källor.

Konkretisering av mål

Du ska skriva en uppsats om en vald epok inom litteraturen.

Du ska kunna skriva med variation, textbindning och anpassning till texttypen.

Du ska kunna söka information från olika källor.

Du ska kunna koppla ett verk till en upphovsman och den tiden då verket skrevs.

Arbetssätt

Vi kommer jobba med alla litterära epoker och se filmklipp och ha genomgångar. Eleverna ska vara väl insatta i varje epok och därefter välja en epok att fördjupa sig i. Välja ett verk och en författare och skriva en uppsats om det.

Bedömning

Arbetet kommer bedömas genom uppsatsen utifrån matrisen nedan.

Matriser

Sv
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Når ej målen
E
C
A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med (...) språklig variation, (...) textbindning samt (...) fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett (...) urval av källor
avgränsat
relativt varierat
varierat
Verket/upphovsmannen
Eleven kan också föra (...) resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då (...) underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
enkla till viss del
utvecklade relativt väl
välutvecklade väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: