👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA KROPP OCH HÄLSA

Skapad 2021-03-08 09:44 i 066111 Förskolan Hagelstavägen 24 Stockholm Bromma
Förskola
Läsåret 2020/21 har vi Kropp och hälsa som tema i vår förskole-enhet.

Innehåll

Syfte

Barnen ska ges förutsättningar att uppleva rörelseglädje samt att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning.

Främja barnens självkänsla och välmående.

 

Metod

På måndagar och fredagar har vi en gemensam rörelseaktivitet till musik ute på gården, då hela förskolan deltar.

Vi leker gruppstärkande lekar både inom- och utomhus.

Innan mellanmålet har vi olika aktiviteter såsom rörelselekar, yoga eller avslappning med massagebollar. 

Vi samtalar med barnen om betydelsen av motion, mat och sömn för att må bra.

Vi tar upp vikten av att ha god handhygien, speciellt nu under pandemin. Hur sprids bakterier och virus?

Vi arbetar med värdegrund genom att föra diskussioner med barnen om kompisskap, våra förhållningssätt gentemot varandra och konfliktlösningar i olika situationer.

Barnen kommer med förslag på kompisregler.

 

Temat kopplas till vårt projekt Dinosaurier genom att jämföra människokroppen med dinosauriernas vad gäller exempelvis biologi, storlek, kroppsdelar, fartresurser samt levnads- och kostvanor (köttätare - växtätare). 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens lärande genom observation, fotografering och reflektion.

Dokumentation läggs upp på Skolplattformen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18