Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pressure

Skapad 2021-03-08 09:45 i Lagmansskolan Mjölby
Arbetsområde till kapitlet Pressure i Good Stuff D, 9a, Siv Jonsson, Höglandskolan, Örnsköldsvik, vt 2015.
Grundskola F – 9
Vi arbetar med texterna till arbetsområde Pressure i Good Stuff Gold D. Texterna handlar om pressen som man står inför vid prov, framtidsval och i sportsammanhang. Arbetsområdet avslutas med en skrivuppgift som ska handla om en känd atlet (alternativt annan känd person).

Innehåll

Målet med undervisningen

* Att träna din förmåga att läsa, förstå och reflektera kring det som du har läst på engelska.

* Att bredda ditt ordförråd och att träna på hur ord är bildade på engelska.

* Att skriva och uttrycka dig på engelska.

Så här ska vi arbeta

* Vi läser texter ur Textbook och diskuterar därefter innehållet. 

* Vi skriver en skrivuppgift om en atlet/känd person. 

Konkreta mål

* Att träna din förmåga att läsa, förstå och reflektera kring det som du har läst på engelska.

* Att bredda ditt ordförråd och att träna på hur ord är bildade på engelska.

* Att skriva och uttrycka dig på engelska.

Det här ska bedömas

Din förmåga att läsa och förstå och att uttrycka dig själv i skrift på engelska kommer att bedömas kontinuerligt under arbetet på lektionerna, genom övningarna som du lämnar in och genom den avslutande skriftliga uppgiften.

Uppgifter

 • Sporting Pressure: Writing

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Läsa
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **såväl helhet som detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsa
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat och nyanserat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **enkelt, begripligt och relativt sammanhängande**.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, tydligt och sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation**.
Skriva
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt** samt **i någon mån anpassat** till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med visst flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: