Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett textilt vykort

Skapad 2021-03-08 09:53 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du ska inspireras av ett valfritt land och göra ett textilt vykort.

Innehåll

Det här ska vi göra

I den här uppgiften ska du välja ett land, inspireras av det och med hjälp av broderi, applikationer och tryck tolka landet genom att framställa ett textilt vykort. Du ska också få beskriva din inspiration digitalt i ord och bild.

Ditt "vykort" ska du montera på en kudde eller en tygkasse.

Vi ska arbeta med detta arbetsområde för att träna på att

 • formge och framställa föremål i textila material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • analysera och värdera arbetet och resultatet med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp
 • tolka föremåls estetiska och kulturella uttryck 

Det här ska vi lära 

 • olika broderistygn
 • hur man skriver ett resonemang
 • att göra en digital moodboard/collage
 • slöjdspecifika ord och begrepp

Det här ska bedömas

 • hur väl du har formgett ditt vykort
 • hur väl du har framställt ditt vykort
 • hur du använder verktyg, redskap och maskiner
 • hur väl du kommer på egna idéer
 • hur självständigt du arbetar och funderar ut hur du ska göra ditt vykort
 • hur utvecklade omdömen du skriver i exit tickets
 • hur väl du tolkat ditt land i vykortet

Det här ska lämnas in

 • din moodboard/ditt collage som visar din inspiration i bilder
 • en text där du beskriver din tolkning/din inspiration i ord
 • din planeringsskiss
 • ditt färdiga vykort monterat på en kudde eller en tygkasse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: