Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv en novell

Skapad 2021-03-08 09:47 i Dahlander Kunskapscentrum Säter
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig vad som är typiskt för en novell, Läsa noveller samt att skriva en egen novell.
Grundskola 7 – 9 Svenska
En novell är en kort berättelse som bara innehåller ett fåtal karaktärer. Novellen utspelar sig under kort tid och kan handla om nästan vad som helst. Vi har under hösten läst många noveller och det är nu dags för dig att skriva en egen. Börja med att kolla igenom klippet från studi.se

Innehåll

Skriv din egen novell

 

Man kan börja en novell på olika sätt:

 • en kort person- och miljöbeskrivning
 • Mitt i en spännande händelse, in medias res
 • Med en återblick, huvudkaraktärer börjar med att berätta om något som har hänt tidigare
 • Inre monolog, vi får ta del av huvudkaraktärens tankar och känslor
 • Novellen kan också börja med dialog; dialogen kan handla om vilka huvudkaraktärerna är, hur deras relation ser ut, vilken konflikten är etc.

Novellen ska innehålla en konflikt som byggs upp hela tiden. Du kommer väl ihåg att en konflikt i det här fallet inte betyder bråk utan snarare ett problem.

Du kan genom hela berättelsen plantera små frön som utvecklas under berättelsens gång och som hela tiden intensifieras. Du ska använda hela novellen för att bygga upp spänningen kring konflikten. När vi närmar oss novellens höjdpunkt är det som mest spännande. Här kommer vändpunkten och vi anar hur det ska sluta, men vi kan aldrig vara riktigt säkra. Det är inte förrän i slutet som vi får veta hur det faktiskt går.

En novell kan sluta lyckligt eller olyckligt. Ibland är slutet överraskande. Ibland väljer författaren att inte berätta exakt hur det slutar, utan läsaren får dra sina egna slutsatser. Det kallas för öppet slut. Du väljer själv hur du vill att din novell slutar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: