👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Samband - Kapitel 4

Skapad 2021-03-08 09:49 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Tolka diagram, grafer, tabeller och samband.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:
Du ska kunna:
- tolka olika typer av samband
- beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler
- beskriva proportionella samband

Undervisningens innehåll:
Genomgångar
Eget arbete
Arbete i par
Gruppdiskussioner
Problemlösning

Bedömningsuppgifter:
Läxa (bedömningsuppgift: s. 151)
Problemlösning
Prov

 

Matriser

Ma
Bedömning av prov Åk 8 Kapitel 4 Samband E-prov

E-Nivå
Begrepp
Uppgift 1 Graf, samband
Uppgift 2 Graf
Uppgift 4 Samband, graf, proportionalitet
Uppgift 6 Samband
Uppgift 7 Tabell
Uppgift 8 Graf, samband
Metod
Uppgift 2 Graf
Uppgift 3 Tabell
Uppgift 5 Diagram
Uppgift 6 Samband
Resonemang
Uppgift 4 Samband, graf, proportionalitet
Uppgift 5 Diagram
Uppgift 7 Tabell
Kommunikation
Uppgift 5 Diagram
Uppgift 6 Samband

Ma
Bedömning av prov Åk 8 Kapitel 4 Samband Helt prov

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Begrepp
Uppgift 2 Samband, graf, proportionalitet
Uppgift 2 Samband, graf, proportionalitet
Uppgift 3 Tabell, graf, samband
Uppgift 3 Tabell, graf, samband
Uppgift 4 Samband, graf, proportionalitet
Metod
Uppgift 1 Tabell
Uppgift 1 Tabell
Uppgift 2 Samband, graf, proportionalitet
Uppgift 2 Samband, graf, proportionalitet
Uppgift 3 Tabell, graf, samband
Uppgift 6 Samband, graf
Resonemang
Uppgift 2 Samband, graf, proportionalitet
Uppgift 3 Tabell, graf, samband
Uppgift 4 Samband, graf, proportionalitet
Uppgift 5 Diagram
Kommunikation
Uppgift 4 Samband, graf, proportionalitet
Uppgift 4 Samband, graf, proportionalitet
Uppgift 2 Samband, graf, proportionalitet
Uppgift 6 Samband, graf
Uppgift 6 Samband, graf

Ma
Åk 8 Sammanfattande matris för arbetsområdet Samband

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.