Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 8 Teknik Appar i mobilen

Skapad 2021-03-08 10:10 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola 8 Teknik
När telefonen blev bärbar på 1980-talet skapades snabbt nya behov. Behoven skapade en lösning med små datorprogram som var specialgjorda just för telefonen. På engelska kallas de mobile applications och på svenska säger vi appar.

Innehåll

 

 

Planering Teknik åk 8

Syfte:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån smarta telefoner och appar
 • identifiera problem och behov som kan lösas med programmering, appar och sensorer
 • använda begrepp och uttrycksformer som hör samman med programmering
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom smarta telefoner och apptekniken och hur tekniken har förändrats över tid.

Bedömning:

Skriftligt prov

Material: Bok: Spektrum teknik sid 130-143 och Chromebook: Classroom och Unikum,

 

Område: Mobilens appar

Vecka

Moment

Begrepp

9

Så fungerar apparna  sid. 132

Telefonappen kom först sid 133

app, appbutik, datorprogram, internet, programkod, tangentbord, funktion, interaktiv bildskärm

9

Telefoner med ineraktiva bildskärmar  sid 134

Sensorer skapar värdefulla funktioner sid 135

interaktiv bildskärm, elektriska fält i skärmen, elektroner, rutnät, x- och y-led positiva och negativa elektroder, sensor=avkännare, komponent, gyrosensor, ansiktssensor, 

Vecka

Moment

Begrepp

10

Distribuera och betala sid. 136

Uppdatering och säkerhet sid. 136

appbutiker, digitala butiker, 

uppdatera, krypterad information

10

Produktion och underhåll sid 137-138

Utveckling och historia sid 139

programmeringsspråk (Java, Phyton), instruktioner eller programrader; ge variabel ett värde, skriv ut värdet, beskriv villkor o.s.v,

återanvändning av programkod, blockprogrammering ex. Scratch,

central dator, terminal, central stordator, PC, appteknologi

10

Livscykelanalys

återanvändning av programmeringskod,skapa en webbplats, Open Source- program,

telefon med utbytbara moduler

Vecka

   

11

Repetition och blockprogrammering

 

11

Prov

 

 

Uppgifter

 • Teknikprov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: